10/10 9407 bài đánh giá

CÔNG TY KHO VẬN & CẢNG CẨM PHẢ - VINACOMIN

 Hoạt động SXKD
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - TKV: Tiêu thụ 3.700 tấn than trong ngày đầu năm 2018

17:30:30 ngày 21/12/2017

Sáng ngày 01/01/2018, tại Cụm Kho cảng Km6 - TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - TKV tổ chức rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên của năm mới 2018.

Media Vinacomin Thư viện pháp luật