Báo cáo thống kê phương tiện làm hàng.

Báo cáo tiến độ và thống kê tàu làm hàng 13/6.
Báo cáo tiến độ và thống kê tàu làm hàng 13/6.

Đăng lúc 10:13:20 ngày 13/06/2024 | Lượt xem 18

Báo cáo tiến độ và thống kê phương tiện làm hàng ngày 12/6.
Báo cáo tiến độ và thống kê phương tiện làm hàng ngày 12/6.

Đăng lúc 19:42:29 ngày 12/06/2024 | Lượt xem 20

Báo cáo tiến độ tàu làm hàng  và thống kê phương tiện ngày 11/6.
Báo cáo tiến độ tàu làm hàng và thống kê phương tiện ngày 11/6.

Đăng lúc 13:39:48 ngày 11/06/2024 | Lượt xem 27

Báo cáo tiến độ làm hàng và thống kê phương tiện ngày 10.6.2024
Báo cáo tiến độ làm hàng và thống kê phương tiện ngày 10.6.2024

Đăng lúc 10:19:53 ngày 10/06/2024 | Lượt xem 23

Báo cáo thống kê phương tiện làm hàng ngày 07/6/2024
Báo cáo thống kê phương tiện làm hàng ngày 07/6/2024

Đăng lúc 09:07:45 ngày 07/06/2024 | Lượt xem 43

Báo cáo tiến độ tàu làm hàng tại khu vực chuyển tải ngày 06.6.2024
Báo cáo tiến độ tàu làm hàng tại khu vực chuyển tải ngày 06.6.2024

Đăng lúc 09:19:27 ngày 06/06/2024 | Lượt xem 31

Báo cáo Thống kê tàu làm hàng ngày 6.6.2024
Báo cáo Thống kê tàu làm hàng ngày 6.6.2024

Đăng lúc 09:18:24 ngày 06/06/2024 | Lượt xem 39

Báo cáo tiến độ tàu làm hàng tại khu vực chuyển tải ngày 05.6.2024
Báo cáo tiến độ tàu làm hàng tại khu vực chuyển tải ngày 05.6.2024

Đăng lúc 10:58:03 ngày 05/06/2024 | Lượt xem 26

Bao cáo thống kê phương tiện làm hàng tại các khu vực ngày 05.6.2024
Bao cáo thống kê phương tiện làm hàng tại các khu vực ngày 05.6.2024

Đăng lúc 10:57:05 ngày 05/06/2024 | Lượt xem 28

Báo cáo tiến độ tàu làm hàng tại khu vực chuyển tải ngày 04.6.2024
Báo cáo tiến độ tàu làm hàng tại khu vực chuyển tải ngày 04.6.2024

Đăng lúc 09:21:34 ngày 04/06/2024 | Lượt xem 33

Báo cáo Thống kê tàu làm hàng ngày 04.6.2024
Báo cáo Thống kê tàu làm hàng ngày 04.6.2024

Đăng lúc 09:20:33 ngày 04/06/2024 | Lượt xem 30

Báo cáo tiến độ tàu làm hàng tại khu vực chuyển tải ngày 03.6.2024
Báo cáo tiến độ tàu làm hàng tại khu vực chuyển tải ngày 03.6.2024

Đăng lúc 09:17:12 ngày 03/06/2024 | Lượt xem 28