Tin tức

Hội nghị giao ban điều hành sản xuất trực tuyến tháng 01/2019
Hội nghị giao ban điều hành sản xuất trực tuyến tháng 01/2019

Đăng lúc 07:34:39 ngày 03/01/2019 | Lượt xem 3520

Hội nghị giao ban Giám đốc các công ty vùng Cẩm Phả tháng 12 năm 2018
Hội nghị giao ban Giám đốc các công ty vùng Cẩm Phả tháng 12 năm 2018

Đăng lúc 13:09:35 ngày 20/12/2018 | Lượt xem 1040

Tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu
Tập huấn kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu

Đăng lúc 13:58:17 ngày 19/12/2018 | Lượt xem 2929

Hội nghị giao ban tác nghiệp công tác SXKD 15 ngày đầu tháng 12 năm 2018
Hội nghị giao ban tác nghiệp công tác SXKD 15 ngày đầu tháng 12 năm 2018

Đăng lúc 13:18:58 ngày 18/12/2018 | Lượt xem 1576

Lễ khởi công đóng mới tàu chở công nhân làm luồng
Lễ khởi công đóng mới tàu chở công nhân làm luồng

Đăng lúc 17:11:04 ngày 12/12/2018 | Lượt xem 11499

Kiểm tra công tác giao nhận than cuối nguồn
Kiểm tra công tác giao nhận than cuối nguồn

Đăng lúc 09:51:07 ngày 11/12/2018 | Lượt xem 4950

Đồng chí Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đi kiểm tra sản xuất
Đồng chí Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đi kiểm tra sản xuất

Đăng lúc 10:02:34 ngày 06/12/2018 | Lượt xem 5049

Lễ hạ thủy 2 Canot cao tốc Cảng Cẩm Phả 05 và Cảng Cẩm Phả 10
Lễ hạ thủy 2 Canot cao tốc Cảng Cẩm Phả 05 và Cảng Cẩm Phả 10

Đăng lúc 14:04:30 ngày 04/12/2018 | Lượt xem 1310