Tin tức

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 7/2022
Chính sách mới nổi bật có hiệu lực tháng 7/2022

Đăng lúc 08:12:34 ngày 30/06/2022 | Lượt xem 46

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tiếp xúc cử tri tại tỉnh Quảng Ninh

Đăng lúc 08:24:23 ngày 23/06/2022 | Lượt xem 79

Hội nghị Người lao động TKV năm 2022 thành công tốt đẹp
Hội nghị Người lao động TKV năm 2022 thành công tốt đẹp

Đăng lúc 16:24:54 ngày 22/06/2022 | Lượt xem 104

Công ty tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2022
Công ty tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2022

Đăng lúc 10:03:48 ngày 16/06/2022 | Lượt xem 291

Công ty tổ chức họp ban lãnh đạo điều hành giữa tháng 6/2022
Công ty tổ chức họp ban lãnh đạo điều hành giữa tháng 6/2022

Đăng lúc 22:08:55 ngày 13/06/2022 | Lượt xem 180

Đoàn thanh niên Công ty tham gia hưởng ứng ngày  môi trường thế giới
Đoàn thanh niên Công ty tham gia hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Đăng lúc 21:29:57 ngày 07/06/2022 | Lượt xem 524

Chi bộ khối Văn phòng họp sơ kết tháng 5/2022
Chi bộ khối Văn phòng họp sơ kết tháng 5/2022

Đăng lúc 10:15:01 ngày 07/06/2022 | Lượt xem 249

TKV sản xuất gần 19 triệu tấn than trong 5 tháng đầu năm 2022
TKV sản xuất gần 19 triệu tấn than trong 5 tháng đầu năm 2022

Đăng lúc 09:55:15 ngày 04/06/2022 | Lượt xem 112