Tin tức

Đồng chí Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đi kiểm tra sản xuất
Đồng chí Chủ tịch HĐTV Lê Minh Chuẩn đi kiểm tra sản xuất

Đăng lúc 08:51:57 ngày 27/02/2019 | Lượt xem 2764

Đồng chí Giám đốc Công ty đi kiểm tra sản xuất
Đồng chí Giám đốc Công ty đi kiểm tra sản xuất

Đăng lúc 15:47:43 ngày 25/02/2019 | Lượt xem 512

Hội nghị giao ban tác nghiệp công tác SXKD 15 ngày đầu tháng 02 năm 2019
Hội nghị giao ban tác nghiệp công tác SXKD 15 ngày đầu tháng 02 năm 2019

Đăng lúc 13:39:38 ngày 18/02/2019 | Lượt xem 795

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Kế toán trưởng Công ty
Chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Kế toán trưởng Công ty

Đăng lúc 08:09:13 ngày 13/02/2019 | Lượt xem 1532

Khai xuân gặp mặt CBCNV đầu năm mới Kỷ Hợi 2019
Khai xuân gặp mặt CBCNV đầu năm mới Kỷ Hợi 2019

Đăng lúc 14:09:09 ngày 11/02/2019 | Lượt xem 2054

Khai xuân trực tuyến đón mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
Khai xuân trực tuyến đón mừng Xuân Kỷ Hợi 2019

Đăng lúc 09:59:23 ngày 10/02/2019 | Lượt xem 1285

Ra quân sản xuất ngay từ ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019
Ra quân sản xuất ngay từ ngày đầu năm mới Kỷ Hợi 2019

Đăng lúc 22:27:30 ngày 06/02/2019 | Lượt xem 1194

Khai xuân rót tấn than đầu xuân năm mới Kỷ hợi 2019
Khai xuân rót tấn than đầu xuân năm mới Kỷ hợi 2019

Đăng lúc 15:48:19 ngày 06/02/2019 | Lượt xem 1186

Lãnh đạo Công ty chúc tết các điểm trực
Lãnh đạo Công ty chúc tết các điểm trực

Đăng lúc 14:39:30 ngày 02/02/2019 | Lượt xem 1300