Tin tức

Hội nghị đánh giá triển khai công tác Khoa học Công nghệ
Hội nghị đánh giá triển khai công tác Khoa học Công nghệ

Đăng lúc 15:10:07 ngày 05/06/2018 | Lượt xem 1279

Họp kiểm điểm công tác SXKD tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6
Họp kiểm điểm công tác SXKD tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6

Đăng lúc 08:23:53 ngày 04/06/2018 | Lượt xem 333

Hội nghị đánh giá nội bộ công tác ANCB năm 2018
Hội nghị đánh giá nội bộ công tác ANCB năm 2018

Đăng lúc 13:55:31 ngày 31/05/2018 | Lượt xem 1363

Hội nghị công tác điều hành sản xuất
Hội nghị công tác điều hành sản xuất

Đăng lúc 15:33:51 ngày 18/05/2018 | Lượt xem 703

Chúc mừng đồng chí hoàn thành nhiệm vụ về nghỉ công tác
Chúc mừng đồng chí hoàn thành nhiệm vụ về nghỉ công tác

Đăng lúc 15:43:13 ngày 16/05/2018 | Lượt xem 1154

Tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới
Tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới

Đăng lúc 15:32:07 ngày 16/05/2018 | Lượt xem 681

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2017
Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác PCTT - TKCN năm 2017

Đăng lúc 16:03:56 ngày 04/05/2018 | Lượt xem 1245

Họp kiểm điểm công tác SXKD tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5
Họp kiểm điểm công tác SXKD tháng 4 và nhiệm vụ tháng 5

Đăng lúc 13:41:11 ngày 02/05/2018 | Lượt xem 1751

Giải cầu lông - bóng bàn phong trào TKV năm 2018 thành công tốt đẹp
Giải cầu lông - bóng bàn phong trào TKV năm 2018 thành công tốt đẹp

Đăng lúc 08:06:19 ngày 02/05/2018 | Lượt xem 1327

Chủ động, linh hoạt giải pháp đầu ra
Chủ động, linh hoạt giải pháp đầu ra

Đăng lúc 07:29:25 ngày 02/05/2018 | Lượt xem 632