Thông Báo

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

Đăng lúc 08:03:07 ngày 05/06/2024 | Lượt xem 37

Kết quả tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024
Kết quả tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Đăng lúc 14:24:45 ngày 30/05/2024 | Lượt xem 126

Thông bao kết quả xét duyệt hồ sơ lao động vòng phỏng vấn năm 2024
Thông bao kết quả xét duyệt hồ sơ lao động vòng phỏng vấn năm 2024

Đăng lúc 20:24:38 ngày 11/05/2024 | Lượt xem 200

Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ lao động vòng sơ tuyển năm 2024
Thông báo kết quả xét duyệt hồ sơ lao động vòng sơ tuyển năm 2024

Đăng lúc 14:44:37 ngày 27/04/2024 | Lượt xem 234

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024

Đăng lúc 10:36:36 ngày 05/04/2024 | Lượt xem 616

Thông báo kết quả lựa chọn NCC đơn hàng mua sắm lốp, săm, yếm
Thông báo kết quả lựa chọn NCC đơn hàng mua sắm lốp, săm, yếm

Đăng lúc 11:00:04 ngày 04/01/2024 | Lượt xem 426

Thông báo kết quả lựa chọn NCC đơn hàng mua sắm vật liệu phụ
Thông báo kết quả lựa chọn NCC đơn hàng mua sắm vật liệu phụ

Đăng lúc 10:56:30 ngày 04/01/2024 | Lượt xem 433