Thông Báo

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2022
Thông báo kết quả tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2022

Đăng lúc 13:50:29 ngày 01/07/2022 | Lượt xem 249

Thông báo mời nhà cung cấp gói sửa chữa trung tu xe ô tô
Thông báo mời nhà cung cấp gói sửa chữa trung tu xe ô tô

Đăng lúc 10:00:51 ngày 25/05/2022 | Lượt xem 137

Thông báo tuyển dụng lao động lần 2 năm 2022
Thông báo tuyển dụng lao động lần 2 năm 2022

Đăng lúc 09:48:36 ngày 16/04/2022 | Lượt xem 674

Thông báo tuyển dụng lao động
Thông báo tuyển dụng lao động

Đăng lúc 07:54:26 ngày 10/03/2022 | Lượt xem 620

Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ nhà cung cấp tham dự
Thông báo gia hạn thời gian nộp hồ sơ nhà cung cấp tham dự

Đăng lúc 08:34:48 ngày 11/02/2022 | Lượt xem 368

Lịch tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng lao động quý I năm 2021
Lịch tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng lao động quý I năm 2021

Đăng lúc 13:59:39 ngày 07/07/2021 | Lượt xem 685