Thông Báo

Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024
Thông báo tuyển dụng lao động năm 2024

Đăng lúc 10:36:36 ngày 05/04/2024 | Lượt xem 113

Thông báo kết quả lựa chọn NCC đơn hàng mua sắm lốp, săm, yếm
Thông báo kết quả lựa chọn NCC đơn hàng mua sắm lốp, săm, yếm

Đăng lúc 11:00:04 ngày 04/01/2024 | Lượt xem 196

Thông báo kết quả lựa chọn NCC đơn hàng mua sắm vật liệu phụ
Thông báo kết quả lựa chọn NCC đơn hàng mua sắm vật liệu phụ

Đăng lúc 10:56:30 ngày 04/01/2024 | Lượt xem 185

Thông báo mời chào giá rộng rãi cung cấp vật liệu phụ
Thông báo mời chào giá rộng rãi cung cấp vật liệu phụ

Đăng lúc 12:00:04 ngày 04/12/2023 | Lượt xem 284

Thông báp mời chào giá rộng rãi cung cấp lốp, săm, yếm
Thông báp mời chào giá rộng rãi cung cấp lốp, săm, yếm

Đăng lúc 11:57:50 ngày 04/12/2023 | Lượt xem 269

Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá

Đăng lúc 13:51:51 ngày 23/11/2023 | Lượt xem 247

Thông báo kết quả tuyển dụng lao động năm 2023
Thông báo kết quả tuyển dụng lao động năm 2023

Đăng lúc 16:19:39 ngày 24/07/2023 | Lượt xem 648

Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp
Thông báo kết quả lựa chọn nhà cung cấp

Đăng lúc 14:50:34 ngày 20/07/2023 | Lượt xem 393

Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản thanh lý

Đăng lúc 09:12:21 ngày 19/06/2023 | Lượt xem 592

Thông báo mời chào giá rộng rãi
Thông báo mời chào giá rộng rãi

Đăng lúc 08:23:34 ngày 14/06/2023 | Lượt xem 453