Thông Báo

Lịch tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng lao động quý I năm 2021
Lịch tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng lao động quý I năm 2021

Đăng lúc 13:59:39 ngày 07/07/2021 | Lượt xem 120

Kết quả vòng sơ tuyển đợt 1 năm 2021
Kết quả vòng sơ tuyển đợt 1 năm 2021

Đăng lúc 09:40:09 ngày 01/06/2021 | Lượt xem 364

Thông báo tuyển dụng lao động
Thông báo tuyển dụng lao động

Đăng lúc 08:12:51 ngày 23/04/2021 | Lượt xem 506

Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng

Đăng lúc 11:27:17 ngày 01/04/2020 | Lượt xem 1931

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Đăng lúc 14:58:13 ngày 13/06/2019 | Lượt xem 6435

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Đăng lúc 14:40:46 ngày 04/03/2019 | Lượt xem 8044

Công bố hoạt động cảng thủy nội địa: Cảng Km6
Công bố hoạt động cảng thủy nội địa: Cảng Km6

Đăng lúc 08:40:59 ngày 02/07/2018 | Lượt xem 14006

Thông báo trả cổ tức
Thông báo trả cổ tức

Đăng lúc 13:01:48 ngày 23/01/2018 | Lượt xem 14064

Văn thư