Thông Báo

Lịch tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng lao động quý I năm 2021
Lịch tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng lao động quý I năm 2021

Đăng lúc 13:59:39 ngày 07/07/2021 | Lượt xem 330

Kết quả vòng sơ tuyển đợt 1 năm 2021
Kết quả vòng sơ tuyển đợt 1 năm 2021

Đăng lúc 09:40:09 ngày 01/06/2021 | Lượt xem 647

Thông báo tuyển dụng lao động
Thông báo tuyển dụng lao động

Đăng lúc 08:12:51 ngày 23/04/2021 | Lượt xem 854

Thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng

Đăng lúc 11:27:17 ngày 01/04/2020 | Lượt xem 2052

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Đăng lúc 14:58:13 ngày 13/06/2019 | Lượt xem 6492

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

Đăng lúc 14:40:46 ngày 04/03/2019 | Lượt xem 8115