Hành trình Về nguồn ý nghĩa của Đảng uỷ Công ty

Đăng lúc 14:15:44 ngày 10/06/2024 | Lượt xem 420 | Cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 23/4/2024 của Đảng ủy Công ty về học tập chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam và văn hoá doanh nghiệp”; Sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ ngày 07/6 đến 09/6/2024, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã tổ chức chương trình tập huấn, học tập kinh nghiệm tại tỉnh Cao Bằng - địa điểm gắn bó sâu sắc với quãng thời gian hoạt động Cách mạng của Bác cũng như giai đoạn đầu quan trọng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đoàn tại quần thể khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt hang Pắc Bó

Đoàn đại biểu tham gia hành trình về nguồn gồm có đại diện các ban Xây dựng Đảng của Đảng uỷ TKV, các đ/c UV BCH Đảng bộ Công ty, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các Ban xây dựng Đảng, Bí thư các chi bộ, thủ trưởng các đơn vị, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên Công ty.

Thác Bản Giốc - địa điểm không thể bỏ qua khi đến với Cao Bằng

Đối với dân tộc Việt Nam, mùa xuân năm 1941 thực sự là một mùa xuân kỳ diệu, bởi đó là mùa xuân lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh) trở về Tổ quốc sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Người trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã mang theo sắc xuân bất diệt cho đất nước Việt Nam. Việc lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chọn Cao Bằng để về nước hoạt động và xây dựng căn cứ địa cách mạng không phải là sự lựa chọn tình cờ hay ngẫu nhiên mà là một sự tính toán kỹ lưỡng với tầm nhìn chiến lược của một lãnh tụ thiên tài. Người đã phát hiện Cao Bằng là nơi hội tụ cả 3 yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để xây dựng căn cứ địa cách mạng của cả nước. Xong yếu tố quan trọng góp phần đi đến quyết định lựa chọn Cao Bằng để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước là “Cao Bằng có phong trào tốt từ trước”, là nơi sinh sống của nhiều đồng bào các dân tộc có truyền thống đoàn kết, gắn bó với nhau.

Đoàn vào thăm viếng, tưởng niệm tại đền thờ Hồ Chủ Tịch

Căn cứ cách mạng Đông Khê 

Đoàn đã đến thăm Khu di tích lịch sử Pác Bó, suối Lê-nin, đền Chủ tịch Hồ Chí Minh, thắp hương tri ân tại khu mộ anh Kim Đồng tại tỉnh Cao Bằng và Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 tại tỉnh Lạng Sơn - một địa chỉ du lịch văn hóa, lịch sử gắn với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi địa điểm đoàn đi qua đều có những ý nghĩa lịch sử to lớn, thôi thúc, hun đúc sự tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Công ty về truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, nâng cao nhận thức chính trị, thể hiện lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu. Chuyến đi đã tập huấn, học tập kinh trên cơ sở vận dụng lý thuyết vào điều kiện thực tế góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng.

Việc đến những nơi ghi dấu ấn quãng thời gian cống hiến của Người, chứng kiến những chứng tích ghi lại sự hy sinh mồ hôi, xương máu của các chiến sỹ, trực tiếp được nghe, được thấy đã tạo những ý nghĩa rất sâu, rất riêng đối với mỗi CBĐV. Qua đó việc thực hiện, nói và làm theo tư tưởng, phong cách, tấm gương của Bác sẽ trở lên thiết thực, có hiệu quả và chiều sâu hơn. Từ đó góp phần nhân lên những tấm gương người tốt, việc tốt, những điển hình trong các hoạt động toàn Công ty.

ĐH

10/10 140 bài đánh giá