Đảng uỷ Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội Nghị lần thứ tám Ban chấp Hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đăng lúc 13:11:46 ngày 16/12/2023 | Lượt xem 970 | Cỡ chữ

Căn cứ Kế hoạch số 57 - KH/ĐU ngày 08/12/2023 của Đảng uỷ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin. Sáng ngày 16/12, Đảng uỷ Công ty tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Công ty Tuyển Than Cửa Ông kết nối tới 48 điểm cầu của 12 Đảng bộ. Trong đó Đảng bộ Công ty Kho vận & Cảng Cẩm Phả có 6 điểm cầu: Trụ sở Văn phòng Công ty (2 điểm cầu); Văn phòng Phân xưởng Ô tô VT1; Văn phòng Phân xưởng Than điện; Văn phòng Phân xưởng Vận tải xếp dỡ; Văn phòng Phân xưởng Giao nhận than 2. Đối tượng tham gia học tập là toàn thể Cán bộ đảng viên trong Công ty với tổng số 586 đồng chí đảng viên thuộc 14 Chi bộ tham dự.

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Nguyên Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

trực tiếp truyền đạt các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XIII

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Nguyên Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trực tiếp quán triệt, trao đổi đến toàn thể các đồng chí đảng viên về nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm các nội dung:

1. Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

2. Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

3.Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” (Nghị quyết có độ MẬT cao nên được biên tập và học tập, quán triệt phù hợp với từng đối tượng).

4. Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới”.

Thời gian Hội nghị diễn ra trong ngày, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, những điểm mới của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện.

Đ/c Trịnh Quốc Trung - Phó BTĐU Công ty phát biểu quán triệt sau buổi học tới toàn thể đảng viên trong Công ty

Phát biểu kết luận sau buổi học, đ/c Trịnh Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng uỷ Công ty chỉ đạo các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty, sau học tập có trách nhiệm quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII đến toàn thể Đoàn viên, người lao động trong các buổi sinh hoạt, giao ban, nhận lệnh sản xuất,… nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ, tập trung tổ chức các những hoạt động, việc làm cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phát huy truyền thống đại đoàn kết, kỷ luật đồng tâm, xây dựng đội ngũ tri thức, công nhân có trình độ chuyên môn ngày càng cao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới của Công ty, của đơn vị./.

Một số hình ảnh tại các điểm cầu: 


 


 

 

8/10 323 bài đánh giá