Tin hoạt động Đảng, Đoàn Thể

Đoàn Thanh niên TKV: Phát động thi đua Tháng Thanh niên 2022
Đoàn Thanh niên TKV: Phát động thi đua Tháng Thanh niên 2022

Đăng lúc 07:57:43 ngày 14/03/2022 | Lượt xem 635

Công đoàn TKV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021
Công đoàn TKV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Đăng lúc 08:52:50 ngày 17/01/2022 | Lượt xem 646

Đảng ủy Tập đoàn triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022
Đảng ủy Tập đoàn triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Đăng lúc 16:55:04 ngày 07/01/2022 | Lượt xem 721

Tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên năm 2021
Tổng kết công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên năm 2021

Đăng lúc 16:30:20 ngày 07/01/2022 | Lượt xem 628