Tin hoạt động Đảng, Đoàn Thể

Hội nghị học tập chỉ thị số 05 chuyên đề 2019
Hội nghị học tập chỉ thị số 05 chuyên đề 2019

Đăng lúc 13:09:04 ngày 22/03/2019 | Lượt xem 352

Hội nghị triển khai công tác phối hợp và gặp mặt đầu xuân 2019
Hội nghị triển khai công tác phối hợp và gặp mặt đầu xuân 2019

Đăng lúc 14:07:08 ngày 15/02/2019 | Lượt xem 1294

Tặng quà CBCNV có hoàn cảnh khó khăn
Tặng quà CBCNV có hoàn cảnh khó khăn

Đăng lúc 10:23:07 ngày 25/01/2019 | Lượt xem 466

Đoàn thanh niên Công ty tặng quà gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn
Đoàn thanh niên Công ty tặng quà gia đình ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn

Đăng lúc 15:47:03 ngày 22/01/2019 | Lượt xem 3261