Tin hoạt động Đảng, Đoàn Thể

Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tổ chức giao hữu bóng đá
Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tổ chức giao hữu bóng đá

Đăng lúc 08:25:35 ngày 21/05/2018 | Lượt xem 55

Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng
Bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Đăng lúc 15:34:09 ngày 14/05/2018 | Lượt xem 1214

Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Đăng lúc 16:41:36 ngày 08/05/2018 | Lượt xem 372

Tuyên dương công nhân lao động tiên tiến tiêu biểu
Tuyên dương công nhân lao động tiên tiến tiêu biểu

Đăng lúc 11:10:19 ngày 23/04/2018 | Lượt xem 740

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào “ Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2017 cho Công đoàn Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin
Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào “ Xanh - Sạch - Đẹp” năm 2017 cho Công đoàn Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin

Đăng lúc 20:01:31 ngày 31/01/2018 | Lượt xem 1865

Công đoàn Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả nhận cờ của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam

Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và Đoàn thanh niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và Đoàn thanh niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Đăng lúc 09:01:45 ngày 30/01/2018 | Lượt xem 1521

Ngày 23/01/2018 Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn và Đoàn thanh niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.