Tin hoạt động Đảng, Đoàn Thể

Mang niềm vui, Tết đoàn viên ấm áp đến với người lao động
Mang niềm vui, Tết đoàn viên ấm áp đến với người lao động

Đăng lúc 15:28:37 ngày 31/01/2024 | Lượt xem 1157

Đảng bộ Công ty tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ
Đảng bộ Công ty tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ

Đăng lúc 10:20:18 ngày 07/06/2023 | Lượt xem 408

Đoàn thanh niên Công ty ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới
Đoàn thanh niên Công ty ra quân hưởng ứng ngày môi trường thế giới

Đăng lúc 10:00:28 ngày 29/05/2023 | Lượt xem 304