Tin hoạt động Đảng, Đoàn Thể

Đại hội chi bộ Phân xưởng Than điện nhiệm kỳ 2020-2023
Đại hội chi bộ Phân xưởng Than điện nhiệm kỳ 2020-2023

Đăng lúc 13:17:42 ngày 05/12/2019 | Lượt xem 5790

Công đoàn TKV nghe phản ảnh công tác 9 tháng năm 2019
Công đoàn TKV nghe phản ảnh công tác 9 tháng năm 2019

Đăng lúc 13:51:41 ngày 27/09/2019 | Lượt xem 5442

Vinh danh 84 An toàn vệ sinh viên xuất sắc
Vinh danh 84 An toàn vệ sinh viên xuất sắc

Đăng lúc 14:19:39 ngày 27/08/2019 | Lượt xem 4380

TKV tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019
TKV tuyên dương con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc năm học 2018 - 2019

Đăng lúc 07:37:07 ngày 01/08/2019 | Lượt xem 1088