Công ty tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đảng, SXKD quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2024

Đăng lúc 15:04:04 ngày 03/04/2024 | Lượt xem 604 | Cỡ chữ

Sáng ngày 03/4, tại Văn phòng Công ty, Đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị sơ kết công tác Đảng, sản xuất kinh doanh quý I, triển khai nhiệm vụ tháng 4, quý II/2024.

 

Đ/c Đinh Hải Tuân - Phụ trách Phòng KH&QTCP báo cáo kết quả SKKD tháng 3, quý I năm 2024

Tham dự hội nghị có các đ/c: Phó Bí thư Đảng uỷ, CTCĐ, các đ/c trong Ban Giám đốc, KTT, CCB, TBNC, thủ trưởng các đơn vị phòng ban. Theo báo cáo của Phòng KH&QTCP, tháng 3/2024, Sản lượng than điều hành tiêu thụ tổng số của Công ty đạt 6,54 triệu tấn,= 44,68% KH quý, luỹ kế đạt 16,6 triệu tấn, = 25,62% KH năm. Trong đó than tiêu thụ trực tiếp cho khách hàng tháng 03 đạt 4,82 triệu tấn,= 41,94% KH quý, luỹ kế đạt 12,2 triệu tấn = 24,31% KH năm. Doanh thu tháng 3 đạt 12.687 tỷ đồng,=37,05% KH quý, luỹ kế đạt 33.911 tỷ đồng =22,78%KH năm. Lợi nhuận tháng 03 đạt 22,2 tỷ đồng, =7,9% KH quý, luỹ kế đạt 61,8 tỷ đồng = 5,06%KH năm. Tiền lương bình quân đạt 14,5 triệu đồng/người/tháng,= 109,50% KH năm.

Đ/c Trịnh Quốc Trung - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ Công ty báo cáo kết quả công tác Đảng quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2024

Đánh giá các kết quả đạt được trong quý I/2024, Đảng uỷ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xây dựng và ban hành các Nghị quyết, chương trình, chỉ thị, kết luận để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Giám đốc Công ty theo tinh thần Nghị quyết số 135-NQ/ĐU, ngày 08/01/2024 của Đảng ủy Công ty về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Công ty năm 2024; Trong điều hành nhiệm vụ SXKD đã tranh thủ thời tiết thuận lợi, chủ động trong phối hợp, tổ chức sản xuất. Công tác điều hành giao nhận than tại khu vực chuyển tải được đảm bảo, bố trí điều hành hợp lý và giải phóng tàu được nhanh chóng, kịp thời, sản lượng tiêu thụ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 135-NQ/ĐU đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật đảng và PCTN-TC được triển khai kịp thời, tư tưởng, đời sống CBCNV được ổn định, đoàn kết.

Các Đ/c Lãnh đạo Công ty phát biểu chỉ đạo các hoạt động, công tác điều hành SXKD tháng 4/2024

Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty và các phòng ban chuyên môn, đơn vị sản xuất đã tham gia các ý kiến liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành sản xuất, tiêu thụ than, bố trí sắp xếp tổ chức sản xuất, công tác quản lý các chỉ tiêu kỹ thuật công nghệ, công tác an toàn lao động, nhập khẩu than, pha trộn đảm bảo than cho tiêu thụ, đặc biệt là than cho điện; công tác chuẩn bị các kế hoạch, điều kiện, bố trí phương tiện, vận chuyển than, bám sát các chỉ tiêu kế hoạch tháng 4/2024 đã đề ra. 

Đại diện các đơn vị sản xuất tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II/2024 dự kiến đạt 27% KH năm, tháng 4 kế hoạch tập đoàn giao cho Công ty với sản lượng cao, công tác điều hành than nhập khẩu dồn nhiều vào cuối tháng, nhu cầu tiêu thụ than cho sản xuất điện tiếp tục tăng, do vậy đồng chí đồng chí Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty yêu cầu các đơn vị chủ động, linh hoạt, tập trung tối đa cho sản xuất để đạt mức cao nhất, đồng thời các đơn vị đặc biệt quan tâm chú trọng thực hiện tốt công tác An toàn - vệ sinh lao động, công tác môi trường, không để xảy ra TNLĐ và sự cố nghiêm trọng. Thường xuyên phối hợp kiểm tra công tác an toàn, an ninh trật tự, bảo về tài nguyên ranh giới mỏ. Thực hiện nghiêm văn bản số 1614/TKV-BV V/v đảm bảo ANTT, bảo vệ tài sản khu vực chyển tải Hòn Nét, Con Ong của Ban BV ngày 28/3/2024. Các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ bám sát các chỉ đạo của Tập đoàn để rà soát sửa đổi bổ sung các quy định, quy trình phù hợp với pháp luật hiện hành; bám sát kế hoạch đầu tư năm 2024 nhất là đối với các dự án trọng điểm như dự án Tuyến Băng tải Kho G9 – HCMD, dự án đầu tư các đoàn sàn lan, cẩu nổi, sửa chữa mở rộng kho than G9A, hoàn thiện hạ tầng cấp than cho tuyến băng tải...Tiếp tục triển khai thí điểm phần mềm nhật lệnh tại 4 đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng công nhân, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, kiện toàn Ban Truyền thông Công ty, tổ chức giải thể thao cầu lông bóng bàn chào mừng ngày thành lập Công ty. Tăng cường công tác quản trị nội bộ, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào, tổ chức nghiệm thu khoán quý I, xây dựng định mức trả lương cho các tổ đội đạt năng suất cao. Báo cáo kiện toàn quy hoạch cán bộ cấp TKV quản lý và hoàn thiện quy hoạch cán bộ cấp Công ty quản lý.

Đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty yêu cầu toàn thể hệ thống chính trị, các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ, thủ trưởng các đơn vị sản xuất nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu các nội dung đã thống nhất trong cuộc họp để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, động viên tinh thần người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất đạt kết quả cao nhất chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Công ty, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và người lao động hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Tập đoàn CN Than - KS Việt nam./.

7/10 201 bài đánh giá