Công ty Kho vận Cẩm Phả triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 01 năm 2024

Đăng lúc 21:38:03 ngày 03/01/2024 | Lượt xem 886 | Cỡ chữ

Chiều ngày 03/01, tại trụ sở văn phòng, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 01/2024. Tham dự cuộc họp có các đ/c: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, đại diện các tổ chức chính trị đoàn thể, thủ trưởng các phòng ban đơn vị trong Công ty. Đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ tháng 01/2024

Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, Công ty đã tập trung bám sát kế hoạch PHKD năm 2023 Tập đoàn giao, lãnh chỉ đạo các đơn vị, khối phòng ban thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD, đảm bảo đủ việc làm, thu nhập ổn định, đời sống CBCN được quan tâm chăm lo chu đáo, thiết thực. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn được giữ vững, các chỉ tiêu về giá trị, sản lượng, doanh thu, tiền lương, đều đạt so với kế hoạch năm.

Theo đó, tổng số than điều hành tiêu thụ toàn Công ty trong năm 2023 đạt 64,998 ngàn tấn, =108,23% KH năm. Trong đó than tiêu thụ trực tiếp đạt 47,195 ngàn tấn, =101,49% KH năm. Luỹ kế than mua đạt 65,017 ngàn tấn,= 108,26% KH năm, doanh thu  tổng số đạt gần 139 nghìn tỷ đồng,=99,96% so với KH điều chỉnh. Tiền lương bình quân đạt 14,459 triệu đồng/người/tháng,= 111,33% KH năm.

Triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024, nhận định tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường tiêu thụ than của TKV tiếp tục tăng trưởng. Với chủ đề “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả” của năm 2024, Công ty phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2024 tập đoàn giao với khối lượng than tiệu thụ tổng số 65 034 ngàn tấn; Doanh thu 149 nghìn tỷ đồng; Lợi nhuận 1 220 tỷ đồng; Tiền lương bình quân 12,6 triệu đồng/người/tháng.

Đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại hội nghị

Để hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2024, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới, đ/c Giám đốc Công ty đề nghị tất cả đội ngũ CBCNV, người lao động Công ty tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, kỷ luật, phát huy những thành quả đạt được tạo chiến lược phát triển lâu dài, bền vững cho Công ty. Các đ/c Phó Giám đốc theo từng lĩnh vực phụ trách chỉ đạo các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác điều hành sản xuất, xây dựng kiểm soát chất lượng than, bảo vệ môi trường, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động, an ninh trật tự. Chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các dự án trọng điểm, rà soát công tác quản trị chi phí, các hợp đồng mua bán than, hợp đồng giám định. Triển khai ban hành kế hoạch tháng 01, quý I/2024 để các đơn vị có căn cứ thực hiện. Đối với công tác tái cơ cấu, tiếp tục rà soát công tác quy hoạch xây dựng cán bộ kế cận. Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2024./.

 

 

10/10 295 bài đánh giá