Đảng bộ Công ty tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng

Đăng lúc 14:36:54 ngày 22/12/2022 | Lượt xem 1041 | Cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ các cấp về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Ngày 21/12/2022 cùng với các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TKV vùng Cẩm Phả, Đảng uỷ Công ty đã triệu tập 154 đại biểu từ cấp uỷ viên ban chấp hành các tổ chức đoàn thể các đơn vị, khối phòng ban trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh lớp học nghị quyết

Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu chính Đảng bộ Công ty tuyển than Cửa Ông, được nghe đ/c Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông - Chuyên gia cao cấp, Nguyên Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, trực tiếp quán triệt, trao đổi những nội dung chính của các Nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đại biểu dự được cung cấp tài liệu học tập đầy đủ, nắm vững các nội dung cơ bản của 3 nghị quyết và 1 kết luận của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đ/c Phạm Văn Nghĩa - UV BTV, trưởng ban tuyên giáo Đảng uỷ Công ty phát biểu quán triệt hội nghị

Phát biểu quán triệt và chỉ đạo sau hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nghĩa – UV BTV, trưởng ban tuyên giáo Đảng uỷ Công ty đề nghị các cấp ủy, các tổ chức đoàn thể quần chúng thực hiện nội dung của Kế hoạch số 34 và 35 của Đảng ủy Công ty. Quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ thời gian gần nhất và sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, các tổ chức đoàn thể, các buổi giao ban, nhận lệnh sản xuất,… nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng bộ về kết quả thực hiện, yêu cầu phải gắn học tập, truyền đạt nội dung Nghị quyết với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tập trung vào những hoạt động, việc làm cụ thể đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong Công ty. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

7/10 347 bài đánh giá