Đảng bộ Công ty Kho vận và cảng CP giới thiệu bổ sung chức danh UV BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2021-2025

Đăng lúc 13:12:11 ngày 15/06/2021 | Lượt xem 508 | Cỡ chữ

Thực hiện Công văn số 273-CV/ĐU ngày 12/4/2021 của Đảng ủy TKV v/v kiện toàn Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện Quy định số 61-QĐi/ĐU ngày 15/9/2020 của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Căn cứ Quyết định số 218-QĐ/ĐU ngày 02/6/2021 của BTV Đảng ủy TKV về phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin nhiệm kỳ 2021-2025. Với nguồn nhân lực tại chỗ, ngày 14/6/2021 Đảng ủy Công ty đã thực hiện đầy đủ 05 bước theo quy định. Hội nghị Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã tiến hành họp bàn, bỏ phiếu kín trực tiếp tại hội nghị, dưới sự điều hành tập trung của đồng chí Vũ Đức Duy - Bí thư Đảng ủy Công ty. Hội nghị đã biểu quyết thông qua Đề án nhân sự và thống nhất giới thiệu đồng chí Đinh Trung Kiên - Bí thư Chi bộ khối Nghiệp vụ, trưởng phòng Kế hoạch & QTCP vào chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị Cán bộ chủ chốt, dưới sự điều hành của đồng chí Bùi Văn Tuấn - Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, 32 đồng chí cán bộ chủ chốt gồm UVBCH Đảng bộ, Ban lãnh đạo Công ty, Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn Công ty, Bí thư, phó bí thư Đoàn TN, CT Hội CCB, CVP Đảng ủy, Trưởng ban Nữ công Công ty, Bí thư các chi bộ, Trưởng các đơn vị trong Công ty đã thực hiện bỏ phiếu kín giới thiệu với kết quả số phiếu 32/32 phiếu = 100% phiếu đồng ý tán thành.

Cùng ngày tại hội trường lớn Công ty cũng đã diễn ra hội nghị triển khai quy trình lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm Phó Giám đốc Kinh tế, kế hoạch của Công ty. Các nội dung diễn ra đúng quy trình quy định quản lý cán bộ của TKV, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch, ngồi giãn cách, quét mã QR khai báo y tế và tiến hành nhanh, gọn.

Căn cứ kết quả thực hiện 05 bước theo quy trình, đồng chí Đinh Trung Kiên đã được Đảng ủy Công ty giới thiệu vào chức danh Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025, trình Đảng ủy TKV xem xét quyết định.

Đ/c Bùi Văn Tuấn - Giám đốc và đ/c Vũ Đức Duy - Bí thư Đảng ủy Công ty đồng chủ trì hội nghị 

10/10 169 bài đánh giá