Công đoàn Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả: Triển khai bổ sung quy hoạch cán bộ Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đăng lúc 08:11:26 ngày 25/02/2021 | Lượt xem 250 | Cỡ chữ

Thực hiện hướng dẫn của Ban Thường vụ Công đoàn TKV về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức Công đoàn, nhiệm kỳ 2023-2028. Ngày 24/02/2021 Công đoàn Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã tổ chức Hội nghị rà soát giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Minh Hiếu - trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ, các đ/c trong Ban chấp hành Công đoàn, chủ tịch Công đoàn bộ phận, ban thanh tra nhân dân Công ty, chủ trì Hội nghị đồng chí Phạm văn Nghĩa – Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Đ/c Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì hội nghị

Đồng chí chủ trì Hội nghị đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của tổ chức Công đoàn. Nhân sự đưa vào quy hoạch bổ sung các chức danh lãnh đạo chủ chốt phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; đảm bảo chất lượng, độ tuổi; phải có cơ cấu hợp lý để đảm bảo sự lãnh đạo để đảm bảo tính kế thừa, phát triển.

Về nguyên tắc lựa chọn, giới thiệu: Thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm; việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự đưa vào quy hoạch cần đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định.

Tại Hội nghị đã tiến hành rà soát đưa ra khỏi quy hoạch các đ/c quá tuổi quy định, giới thiệu quy hoạch bổ sung các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên BTV, Ủy viên BCH Công đoàn, uỷ ban kiểm tra Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Căn cứ vào kết quả giới thiệu quy hoạch cán bộ, Ban Thường vụ Công đoàn xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty và báo cáo, đề nghị Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam phê duyệt các chức danh đã được quy hoạch.

Cũng trong hội nghị đã đánh giá kết quả hoạt động công đoàn, công tác chăm lo đời sống người lao động trong các tháng đầu năm, triển khai các hoạt động trọng tâm tháng 3/2021.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị 

7/10 83 bài đánh giá