Tin tức

Họp tác nghiệp sản xuất giữa tháng 3/2018 khu vực Cẩm Phả
Họp tác nghiệp sản xuất giữa tháng 3/2018 khu vực Cẩm Phả

Đăng lúc 13:16:10 ngày 19/03/2018 | Lượt xem 2373

Nghiệm thu bàn giao GT27+28 dự án kho than kín G9
Nghiệm thu bàn giao GT27+28 dự án kho than kín G9

Đăng lúc 13:06:29 ngày 19/03/2018 | Lượt xem 1903

Kiểm tra hiện trường đảo Soi đèn
Kiểm tra hiện trường đảo Soi đèn

Đăng lúc 15:21:51 ngày 14/03/2018 | Lượt xem 2560

Thư cảm ơn
Thư cảm ơn

Đăng lúc 10:50:06 ngày 14/03/2018 | Lượt xem 2659

Đẩy mạnh thực hiện than chuyển vùng
Đẩy mạnh thực hiện than chuyển vùng

Đăng lúc 07:41:20 ngày 07/03/2018 | Lượt xem 3468

Họp kiểm điểm công tác SXKD tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3
Họp kiểm điểm công tác SXKD tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3

Đăng lúc 09:21:58 ngày 02/03/2018 | Lượt xem 2948

Hội nghị gặp mặt đầu xuân Bí thư Vùng Cẩm Phả
Hội nghị gặp mặt đầu xuân Bí thư Vùng Cẩm Phả

Đăng lúc 09:15:02 ngày 02/03/2018 | Lượt xem 1839

Gặp mặt khai xuân trực tuyến Mậu Tuất 2018
Gặp mặt khai xuân trực tuyến Mậu Tuất 2018

Đăng lúc 12:51:48 ngày 26/02/2018 | Lượt xem 2147

Khai xuân đầu năm mới Mậu Tuất 2018
Khai xuân đầu năm mới Mậu Tuất 2018

Đăng lúc 09:19:43 ngày 23/02/2018 | Lượt xem 2959

Lãnh đạo Công ty chúc tết các điểm trực
Lãnh đạo Công ty chúc tết các điểm trực

Đăng lúc 11:10:10 ngày 13/02/2018 | Lượt xem 1631