Chạy thử tải hệ thống băng tải kho than kín số 2 G9A

Đăng lúc 15:29:59 ngày 15/03/2018 | Lượt xem 3019 | Cỡ chữ

buổi chạy thử tải hệ thống băng tải kho than kín số 2 G9. Kết thúc buổi chạy thử hệ thống băng tải đảm bảo an toàn theo đúng thiết kế.

8/10 1006 bài đánh giá