Kho cảng Km6 với các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân, tháng hành động về AT - VSLĐ năm 2020

Đăng lúc 16:35:55 ngày 06/05/2020 | Lượt xem 4010 | Cỡ chữ

Ngay từ những ngày đầu tháng 5 - tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn VSLĐ năm 2020, tập thể CBCNV kho cảng KM6 đã phát huy những thế mạnh trong các mặt hoạt động SXKD, phong trào CNVC và hoạt động Công đoàn, triển khai sâu rộng, mạnh mẽ những bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Trong 5 ngày đầu tháng, mặc dù có các ngày nghỉ lễ nhưng toàn thể CBCNV và Người lao động của đơn vị vẫn triển khai các phong trào thi đua, hăng say lao động. Cụ thể: Lượng than nhập mỏ đạt 22.963 tấn, tiêu thụ tại cảng đạt 23.576 tấn, tiêu thụ giao nhận tay 3 đạt 25.353 tấn giao cho Công ty CP Kinh doanh than CP.

Toàn đơn vị phấn đấu tháng 5 tổng lượng cả than nhập mỏ, than tiêu thụ đều đạt 320.000 tấn (bao gồm cả than giao tay 3 với Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả), phấn đấu đạt 103,2% kế hoạch tháng 5, đạt 34,4% KH quý II/2020.

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch chung toàn Công ty, đơn vị còn tập trung làm tốt công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động,  tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn cho người lao động.

Một số hình ảnh SXKD tại đơn vị.

          Tin: Mạnh Tuấn – Trần Nguyên

10/10 1336 bài đánh giá