Giám đốc kiểm tra sản xuất, VSCN, VSMT khu vực Lép Mỹ

Đăng lúc 13:03:02 ngày 30/11/2023 | Lượt xem 314 | Cỡ chữ

Sáng ngày 30/11/2023, đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty đi kiểm tra sản xuất khu vực Lép Mỹ. Cùng tham gia đoàn kiểm tra có đ/c Trịnh Quốc Trung - Phó Bí thư Đảng uỷ, đ/c Cao Văn Chuẩn - Phó Giám đốc Công ty và đại diện một số đơn vị, phòng ban liên quan.

Đoàn kiểm tra tại Kho than khu vực Lép Mỹ

Tại khu vực nhà ăn, đ/c Giám đốc đã kiểm tra công tác cung cấp vận chuyển nước sạch, và đề nghị các đơn vị thường xuyên phối hợp đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ sinh hoạt của người lao động.

Đoàn trực tiếp kiểm tra hiện trạng khu nhà 3 tầng tại khu vực Lép Mỹ

Đoàn cũng kiểm tra trực tiếp và nghe báo cáo của đơn vị về tình trạng lún, nứt tại nhà 3 tầng lưu trữ hồ sơ của Công ty khu vực Lép Mỹ gây nguy cơ mất an toàn. Đ/c Giám đốc chỉ đạo các đơn vị và phòng ban liên quan làm báo cáo và lập phương án xử lý để đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Các thiết bị được huy động phục vụ đẩy mạnh sản xuất

Tại kho than Lép Mỹ đoàn đã kiểm tra tình hình sản xuất và công tác VSCN, VSMT. Hiện tại đang là thời điểm cuối năm nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn và mất an ninh trật tự rất cao. Giám đốc yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tâp trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, động viên CBCNV nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, đặc biệt quan tâm công tác an toàn, đảm bảo vệ sinh môi trường trong mùa hanh khô, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023./.

 

7/10 104 bài đánh giá