Phân xưởng Vận tải và Xếp dỡ hoàn thành vượt mức KH quý 2/2022, thiết lập nhiều số liệu ấn tượng

Đăng lúc 13:21:19 ngày 30/06/2022 | Lượt xem 213 | Cỡ chữ

Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng uỷ Công ty về thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, Quyết định của Giám đốc Công ty về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và các biện pháp tổ chức điều hành năm 2022, ngay từ những ngày đầu năm Phân xưởng VTXD đã xây dựng nhiều biện pháp và tổ chức thực hiện nhằm thực hiện đúng, trúng các mục tiêu được giao.

Tăng cường xây dựng mối quan hệ tốt với các đơn vị liên quan trong và ngoài Công ty, nắm bắt thông tin kịp thời, chính xác để linh hoạt trong điều hành khai thác phương tiện, đảm bảo quay vòng hiệu quả; Điều hành, bố trí tác nghiệp phương tiện hợp lý nhằm tiết kiệm, tiết giảm nhiều yếu tố chi phí; Đào tạo, bồi dưỡng, kèm cặp nâng cao tay nghề chuyên môn cho CBCNV, đặc biệt là đội ngũ công nhân kỹ thuật, vận hành thiết bị cũng như cán bộ nghiệp vụ. Sắp xếp kiện toàn lao động, tăng cường quản lý, nâng cao kỷ luật lao động, phân phối tiền lương thưởng theo đúng chế độ, đảm bảo công bằng, có chế độ khuyến khích đối với những người làm việc có chất lượng, hiệu quả.

Đơn vị luôn chủ động thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo dưỡng thiết bị, coi đây là yếu tố xương sống, đặc biệt quan trọng, giảm thời gian phương tiện nằm chờ, tập trung sửa chữa, nâng cao năng lực huy động thiết bị phục vụ sản xuất; rà soát và củng cố hệ thống sổ sách theo dõi, tăng cường kiểm tra giám sát quá trình tác nghiệp của phương tiện. Chỉ đạo và giám sát thực hiện các quy chế giao khoán và các định mức nhiên liệu, chi phí vật tư, phụ tùng thay thế các thiết bị. Tăng cường và chủ động trong công tác kiểm tra AT-VSLĐ, duy trì kỷ luật lao động, thực hiện nội quy, quy trình vận hành, bảo dưỡng. Kiên quyết xử lý nghiêm túc các trường hợp cố tình vi phạm. Củng cố và duy trì công tác tự quản, ANTT, đảm bảo hoạt động có chiều sâu, giữ gìn đoàn kết nội bộ, bảo quản hàng hóa, tài sản được giao.

Các hoạt động bốc xếp, vận chuyển hàng hóa

Bên cạnh đó lãnh đạo đơn vị cũng tạo điều kiện hỗ trợ, động viên nhằm thúc đẩy phong trào thi đua trong CBCNV để phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất, từ đó nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi về mặt kinh tế, đảm bảo an toàn cho người và tài sản đã được ra đời, được lãnh đạo Công ty nhìn nhận và đánh giá cao. Từ đó đơn vị đã xây dựng chế độ khuyến khích người lao động, căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh của các phương tiện và nhiều yếu tố để phân phối lương hợp lý, tạo được niềm tin, thôi thúc người lao động hăng say cống hiến.

Nhờ sự lãnh chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của Ban lãnh đạo điều hành và sự phối hợp của các phòng, đơn vị trong Công ty, tập thể CBCNV Phân xưởng Vận tải và Xếp dỡ đã thực hiện nhiệm vụ quý 2 năm 2022 với kết quả rất cao và nhiều con số kỷ lục được thiết lập, tổng doanh số phục vụ đạt 33 tỷ đồng trong đó: Doanh thu vận tải đạt 23 tỷ đồng đạt 28,7% KH năm 2022 và bằng 130% so cùng kỳ; Doanh thu bốc xếp đạt gần 10 tỷ đồng đạt 52% KH năm 2022 và bằng 230% so cùng kỳ; Sản lượng vận tải đạt 510.000 tấn đạt 26% KH năm; Sản lượng Bốc xếp đạt 485.000 tấn đạt 48% KH năm bằng 201% so cùng kỳ. Đặc hiệt cẩu nổi Hòn nét 02 đạt con số kỷ lục 280.000 tấn bằng 272,33% KH quý 2.

Trong tháng AT-VSLĐ, tháng công nhân năm 2022, 10/10 tổ sản xuất đơn vị đăng ký với Công đoàn công ty đều hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao. Điển hình như tổ sản xuất Hòn nét 02 đạt 110.000 tấn, 2,1 tỷ doanh thu; Đoàn sà lan Cửa Ông  09 đạt 09 chuyến vận tải với 620 triệu đồng doanh thu; Cửa Ông 01, 02, và 16 đều đạt 08 chuyến với doanh thu trên 500 triệu đồng/đoàn; Cẩm phả 20 đạt 07 chuyến doanh thu 810 triệu đồng…

Hoạt động chăm lo đời sống người lao động

Bằng rất nhiều nỗ lực, cố gắng Phân xưởng Vận tải và Xếp dỡ đang tự tin với những thành tích tập thể đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, và đặt nhiều tâm huyết, kỳ vọng vào quý III và các tháng cuối năm sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích mới, góp phần vào bức tranh tổng thể nhiều màu sắc rực rỡ toàn Công ty năm 2022.

7/10 71 bài đánh giá