Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 (1910-2019).

Đăng lúc 11:29:28 ngày 08/03/2019 | Lượt xem 964 | Cỡ chữ

         Ngày 08/3/2019, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tổ chức hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3 (1910-2019).

         Dự hội nghị có đ/c Vũ Đức Duy - Bí thư Đảng ủy Công ty, đ/c Bùi Minh Hiếu - Trưởng ban VSTBPN - Phó Giám đốc Công ty, các đ/c trong Ban Giám đốc, Ban VSTBPN, BTV Công đoàn Công ty, Ban Nữ công Công ty, Trưởng các tổ chức đoàn thể, Trưởng tiểu ban nữ công các đơn vị, Trưởng/phó các đơn vị (là nữ).

         Tại hội nghị đ/c Hoàng Thanh Hải - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty đã trình bày báo cáo tổng kết công tác VSTBPN và phong trào nữ CNVCLĐ năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và phong trào nữ CNVCLĐ đã được Lãnh đạo Công ty quan tâm, chỉ đạo sâu sát với nhiều nội dung, từ việc tổ chức chỉ đạo thực hiện đến việc kiểm tra giám sát các hoạt động, nội dung chương trình đề ra. Góp phần vào sự bình đẳng giới, sự ổn định kinh doanh sản xuất của Công ty. Có tác động rất lớn đến tư tưởng đời sống, tâm tư nguyện vọng của nữ CNVCLĐ, thúc đẩy chị em yên tâm phấn khởi trong lao động sản xuất cũng như trong cuộc sống gia đình, vì vậy nhiều chị em đã tự khẳng định mình vươn lên đứng tên cương vị lãnh đạo trong Công ty. Nội dung công tác VSTBPN, bình đẳng giới và công tác cán bộ nữ đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của nữ CNVCLĐ, đồng thời thông qua công tác vận động nữ CNVCLĐ đã nâng cao đư­ợc vị trí, vai trò, hiệu quả hoạt động SXKD. Ban VSTBPN Công ty đã chủ động đề xuất, tổ chức thực hiện việc vận động nữ CNVCLĐ và công tác cán bộ nữ, trong đó Ban nữ công là đầu mối tham m­ưu đề xuất giúp Ban xây dựng ch­ương trình và chỉ đạo thực hiện công tác vận động nữ CNVC LĐ, công tác cán bộ nữ. Từ kết quả thực hiện nghị quyết, chị em đã phát huy đ­ược tính sáng tạo và khả năng làm việc góp phần trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất và kinh doanh của Công ty.

        Phát biểu tại hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy Công ty Vũ Đức Duy chúc mừng và biểu dương những đóng góp tích cực của chị em vào hoạt động SXKD của Công ty. Ngoài ra chị em còn làm tốt vai trò là người vợ, người mẹ trong gia đình. Đồng thời đề nghị thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhất là tuyên truyền tới CBCNV về công tác tái cơ cấu bộ phận nhà ăn cấp dưỡng, thực hiện tốt chính sách KHHGĐ. Tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng công tác phát triển đảng viên nhất là đảng viên nữ. Phấn đấu hoàn thành toan diện nhiệm vụ chính trị năm 2019.

       Thay mặt Ban VSTBPN, đ/c Bùi Minh Hiếu - Trưởng ban VSTBPN lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của đ/c Bí thư Đảng ủy Công ty để công tác VSTBPN được hoàn thiện hơn.

       Nhân dịp này, hội nghị cũng đã tặng hoa và quà chúc mừng chị em nhân ngày kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8.3 (1910-2019).

       Một số hình ảnh:

 

7/10 321 bài đánh giá