Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đăng lúc 07:42:24 ngày 11/01/2019 | Lượt xem 6433 | Cỡ chữ

Ngày 10/01/2019 tại Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Dự hội nghị có đ/c Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn TKV và các đ/c Trưởng các Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy Tập đoàn TKV. Về phía Công ty có đ/c Bùi Văn Tuấn - UV Ban chấp hành Đảng ủy Tập đoàn - Phó Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Công ty, đ/c Vũ Đức Duy - Bí thư Đảng ủy Công ty. Các đ/c UV BCH Đảng ủy Công ty, Các đ/c trong Ban Giám đốc, các ban xây dựng đảng, Bí thư các chi bộ; Trưởng các phòng ban, đơn vị; Trưởng các tổ chức đoàn thể quần chúng Công ty. Các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Tại hội nghị, đ/c Vũ Đức Duy - Bí thư Đảng uỷ Công ty báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Trong năm qua, Đảng bộ Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đoàn kết, khắc phục khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hoàn thành xuất sắc. Trong hoạt động SXKD đã tuân thủ, chấp hành và thực hiện nghiêm các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của Đảng ủy Tập đoàn. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Đảng bộ ngày càng được nâng lên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan chuyên môn và đoàn thể. Hoạt động của các tổ chức quàn chúng ngày càng được phát huy. Qua đánh giá phân loại các tổ chức trong hệ thống chính trị Công ty đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đ/c Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TKV ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Công ty đã đạt được năm 2018. Đồng thời đề nghị Đảng ủy cùng Ban lãnh đạo điều hành Công ty và các chi bộ trực thuộc tiếp tục chỉ đạo thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019, trong đó cần tập trung nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, năng suất lao động, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo chủ trương của Đảng ủy Tập đoàn TKV. Đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường, an ninh trật tự, ổn định thu nhập việc làm cho người lao động.

Hội nghị đã tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2014-2018 và năm 2018.

Một số hình ảnh:

10/10 2144 bài đánh giá