Hội nghị sơ kết công tác Công đoàn tháng 10 - Triển khai nhiệm vụ 11 năm 2018

Đăng lúc 09:18:43 ngày 07/11/2018 | Lượt xem 3420 | Cỡ chữ

Ngày 06/11/2018, Công đoàn Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 10 - Triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2018. Dự hội nghị có các đ/c Ủy viên BCH Công đoàn Công ty, Chủ tịch Công đoàn các bộ phận, UBKT Công đoàn Công ty, cán bộ nghiệp vụ Công đoàn, đ/c Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn tháng 10, trong đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10 Công ty đạt: tổng số than tiêu thụ: 2.720 ngàn tấn/2.708 ngàn tấn = 104,4% KH tháng, lũy kế tổng số than tiêu thụ đạt: 29.734/33.090 = 89,86% KH năm và = 128,5% so với cùng kỳ. Doanh thu bán than đạt: 4.133 tỷ đồng, lũy kế đạt 47.282 tỷ đồng = 94,6% KH năm. Nhận định theo kế hoạch SXKD Công ty cơ bản hoàn thành kế hoạch năm 2018 trước thời hạn theo nghị quyết liên tịch giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất xây dựng phương hướng nhiệm vụ tháng 11. Trong đó tập trung thực hiện tốt công tác tham gia đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch SXKD Tập đoàn giao năm 2018 trước thời hạn 15 ngày.

Một số hình ảnh:

9/10 1140 bài đánh giá