Hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

Đăng lúc 15:29:28 ngày 15/11/2018 | Lượt xem 2875 | Cỡ chữ

Thực hiện hướng dẫn số 1057-HD/ĐU ngày 31/10/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn TKV về việc hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp hằng năm.

Ngày 15/11/2018 tại Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018.

Dự hội nghị có các đ/c UV BCH Đảng bộ; Bí thư, phó bí thư các chi bộ; Chủ tịch, phó chủ tịch Công đoàn Công ty; Bí thư, Phó Bí thư ĐTN Công ty, Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội CCB; các Ban xây dựng đảng. Đồng chí Vũ Đức Duy - Bí thư Đảng ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Duy - Bí thư Đảng uỷ Công ty đã trình bày hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Công ty năm 2018. Theo đó các đồng chí dự hội nghị cần nghiên cứu kỹ các nội dung hướng dẫn, các mẫu biểu và phụ lục 1, 2, bám sát và thực hiện đúng kế hoạch số 28-KH/ĐU của Đảng ủy Công ty.

Sau hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty yêu cầu các ban Đảng tiếp tục tham mưu hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc việc thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra.

9/10 958 bài đánh giá