Học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng Khóa XII

Đăng lúc 08:28:04 ngày 20/08/2018 | Lượt xem 874 | Cỡ chữ

Thực hiện kế hoạch số 958 - KH/ĐU ngày 18/6/2018 của Đảng ủy TKV, trong 2 ngày 16 và 17/8/2018 Đảng ủy Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII cho cán bộ Đảng viên trong toàn Công ty.

Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Minh Thiều - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy TKV đã truyền đạt đầy đủ Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII với ba nội dung chính, đó là: (1) Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; (2) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; (3) Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Thay mặt Đảng bộ Công ty, đ/c Vũ Đức Duy Bí thư Đảng ủy đã triển khai chương trình hành động của Đảng bộ Công ty về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) tới toàn thể cán bộ Đảng viên trong Công ty, đồng thời yêu cầu sau hội nghị toàn thể cán bộ đảng viên thực hiện viết bài thu hoạch đầy đủ.

9/10 291 bài đánh giá