Diễn tập chiến đấu bảo vệ công ty than

Đăng lúc 13:46:51 ngày 23/05/2019 | Lượt xem 229 | Cỡ chữ

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập tỉnh Quảng Ninh, sau một thời gian tích cực chuẩn bị, sáng 23/5, Công ty CP Vận tải và đưa đón thợ mỏ, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả, Công ty CP Than Cao Sơn phối hợp tổ chức diễn tập chiến đấu bảo vệ công ty năm 2019.

Cuộc diễn tập được tiến hành qua 3 giai đoạn, gồm: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển công ty vào các trạng thái quốc phòng, an ninh; tổ chức chuẩn bị chiến đấu bảo vệ công ty; thực hành chiến đấu bảo vệ công ty. Trong quá trình diễn tập tiến hành thực binh các nội dung, như: Huy động và bàn giao quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật, thực binh bắn chiến đấu.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao
Hội nghị ban chấp hành đảng bộ ra nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao.

Thông qua cuộc diễn tập lần này nhằm tiếp tục củng cố, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên của các công ty đối với nhiệm vụ QP-AN, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với nhiệm vụ QP-AN và xây dựng khu vực phòng thủ.

 

8/10 76 bài đánh giá