Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin tổ chức họp ban lãnh đạo

Đăng lúc 13:43:29 ngày 22/02/2021 | Lượt xem 184 | Cỡ chữ

Sáng ngày 22/02/2021, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã tổ chức cuộc họp Ban lãnh đạo bàn về các nhiệm vụ trọng tâm những ngày còn lại tháng 2, triển khai các giải pháp nhằm vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo hoạt động SXKD tháng 3, quý I/2021. Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp.

Tham dự họp có các đồng chí trong ban lãnh đạo và một số phòng ban nghiệp vụ trong Công ty. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, tham gia đóng góp làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng về các mặt công tác, SXKD của Công ty. Đồng chí Giám đốc Công ty đã kết luận bổ sung một số nội dung cụ thể: Về mặt điều hành sản xuất cần thường xuyên bám sát thị trường tiêu thụ than, quan tâm giải quyết các vướng mắc, bất cập trong việc giao nhận than để báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của TKV; đặc biệt quan tâm đến chất lượng than giao cho khách hàng; phấn đấu quý I đạt tối thiểu 23% kế hoạch năm. Công tác kế hoạch quản trị chi phí đề nghị rà soát kế hoạch giao khoán cho các đơn vị, đặc biệt đối với các đơn vị nhận thêm nhiệm vụ; làm việc với cục tài chính doanh nghiệp v/v quyết toán chi phí đảm bảo an toàn hàng hải năm 2020 và lập kế hoạch chi phí năm 2021. Công tác đầu tư - Môi trường: yêu cầu đẩy nhanh thủ tục dự án cảng HCMD và tuyến băng tải để khởi công trong năm 2021; tiếp tục tiến độ các dự án đang thực hiện dở dang. Đặc biệt lưu ý công tác kiểm tra, giám sát các công trình về tiến độ, chất lượng, mỹ quan. Công tác tổ chức lao động - y tế: Tiếp tục rà soát lại danh sách CBCNV về quê ăn tết và chưa trở lại Công ty làm việc; rà soát định biên lại lao động trong toàn Công ty xong trước ngày 15/3; chuẩn bị cho công tác tái cơ cấu Công ty; xây dựng lại chức năng nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị sát với nhiệm vụ Giám đốc giao. Các tổ chức chính trị trong Công ty tiếp tục tích cực vận động, tuyên truyền, quán triệt, kiểm tra, đôn đốc người lao động chấp hành nội quy, kỷ luật lao động, thực hiện nghiêm các quy định về công tác an toàn, an ninh trật tự và phòng chống dịch. Yêu cầu các phòng, đơn vị thường xuyên cập nhật văn bản của Công ty để đọc, nghiên cứu, triển khai thực hiện. Chấn chỉnh các phòng ban, đơn vị thực hiện đúng thể thức văn bản (Theo quyết định số: 1458/QĐ-KVCP ngày 19/02/2021 v/v ban hành Quy định về thể thức, kỹ thuật trình bày và mẫu các loại văn bản của Công ty kho vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin).

Một số hình ảnh tại cuộc họp.

8/10 61 bài đánh giá