Các thành tích đã đạt được

Đăng lúc 12:13:14 ngày 24/01/2018 | Lượt xem 8308 | Cỡ chữ

*  Thành tích đạt được của Công  ty:

- Huân chương lao động hạng nhất năm 2005;

- Huân chương lao động hạng nhì năm 2000;

- Huân chương lao động hạng ba năm 2010;

- Ba năm liền đoạt giải thưởng chất lượng Việt Nam: 1999, 2000, 2001;

- Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2007;

- Cờ thi đua của khối doanh nghiệp Trung ương năm 2007;

- Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng ninh năm 2007;

- Cờ thi đua của Bộ Công Thương năm 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;

- Cờ thi đua của Tập đoàn TKV năm 2007;

- Được công nhận là cảng biển đảm bảo An ninh tàu biển và cảng biển theo bộ Luật ISPS. 

* Thành tích đạt được của Công đoàn:   

Năm 2014:

- Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam: Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào " Xanh - Sạch - Đẹp , đảm bảo an toàn vệ sinh lao động " năm 2014;

- Đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc của Công đoàn TKV;

- Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở xuất sắc trong phong trào lao động giỏi và XD tổ chức Công đoàn vững mạnh - LĐLĐ Tỉnh Quảng Ninh trao tặng.

Năm 2015:

- Cờ thi đua xuất sắc toàn diện của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam;

- Đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc của Công đoàn TKV;

- Đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở xuất sắc trong phong trào lao động giỏi và XD tổ chức Công đoàn vững mạnh - LĐLĐ Tỉnh Quảng Ninh trao tặng.

Năm 2016:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2011-2016;

- Cờ thi đua dẫn đầu phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh;

- Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của Công đoàn TKV.

Năm 2017:

- Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Ninh cho 01 tập thể và 01 cá nhân;

- Được Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ chuyên đề “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”;

* Thành tích đạt được của Đoàn Thanh Niên:

- Giấy khen của Đoàn Than Quảng Ninh năm 2010 và 2011;

- Cờ đơn vị xuất sắc 5 năm giai đoạn 2007-2012 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Giấy khen đơn vị cấp cơ sở xuất sắc nhất tỉnh công tác khoa học kỹ thuật - đơn vị sản xuất kinh doanh của Tỉnh đoàn Quảng Ninh năm 2012;

- Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối sàng tuyển năm 2013 của Đoàn Than Quảng;

- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm;

- Cờ đơn vị xuất sắc năm Thanh niên tình nguyện 2014 của Đoàn Than Quảng;

- Cờ đơn vị xuất sắc năm 2015 của Tỉnh Đoàn Quảng Ninh;

- Cờ đơn vị vững mạnh xuất sắc tiêu biểu năm 2015 của Đoàn than Quảng Ninh;

- Cờ đơn vị vững mạnh xuất sắc tiêu biểu năm 2016 của Đoàn than Quảng Ninh;

- Giấy khen đơn vị vững mạnh xuất sắc năm 2017 (QĐ số 306 – QĐ/ĐTQN ngày 14/12/2017).

 

   

 

 

 

8/10 2769 bài đánh giá