Các thành tích đã đạt được

Cỡ chữ

Huân chương lao động hạng nhất năm 2005

          - Huân chương lao động hạng nhì năm 2000

          - Huân chương lao động hạng ba năm 2010

          - Ba năm liền đoạt giải thưởng chất lượng Việt Nam: 1999, 2000, 2001

          - Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ năm 2007

          - Cờ thi đua của khối doanh nghiệp Trung ương năm 2007

          - Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng ninh năm 2007

          - Cờ thi đua của Bộ Công Thương năm 2007, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

          - Cờ thi đua của Tập đoàn TKV năm 2007

          - Được công nhận là cảng biển đảm bảo An ninh tàu biển và cảng biển theo bộ Luật ISPS.         

8/10 82 bài đánh giá