Giới thiệu về công ty kho vận và cảng Cẩm Phả - VINACOMIN

Đăng lúc 12:28:36 ngày 23/01/2018 | Lượt xem 8313 | Cỡ chữ

Công ty Kho Vận và Cảng Cẩm Phả - Vinacomin

 

Vinacomin- CamPha Port and Logistics Company

 

Địa chỉ: số 604, Đường Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Ông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại cơ quan: +84.0203.3865.045       ; Fax: +84.0203.3865.320

Email: vanphongkvcp@gmail.com

Bộ máy quản lý của Công ty:

Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH CHÍNH

ĐIỆN THOẠI

 Ban Giám đốc

1

Bùi Văn Tuấn

Giám đốc Công ty

 

2

Nguyễn Xuân Uyên

Phó Giám đốc Vận tải-Kỹ thuật-ATBHLĐ

 

3

Trần Văn Quảng

Phó Giám đốc Kinh tế

 

4

Trịnh Quốc Trung

Phó Giám đốc sản xuất tiêu thụ than

 

5

Bùi Minh Hiếu

Phó Giám đốc  Đầu tư

 

 Các tổ chức chính trị

1

Vũ Đức Duy

 Bí thư Đảng ủy

 

2

Phạm Văn Nghĩa

Chủ tịch Công đoàn

 

3

Nguyễn Thái Ninh

Bí thư Đoàn thanh niên

 

4

Nguyễn Xuân Hiểu

Chủ tịch Hội CCB

 

5

Hoàng Thanh Hải

Trưởng ban Nữ công.

 

Phòng ban, đơn vị trực thuộc

1

Nguyễn Văn Tuân

Chánh văn phòng

 

2

Nguyễn Xuân Minh

Trưởng phòng KCS

 

3

Nguyễn Thị Tuyến

Trưởng phòng Kế toán

 

4

Trần Quyết Thắng

Trưởng phòng ĐKSX

 

5

Vũ Thị Tuyết

Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế & KTNB

 

6

Phạm Phú Tịch

Phụ trách phòng Kế hoạch & QTCP

 

7

Dương Tất Thành

Trưởng phòng Đầu tư Môi trường

 

8

Nguyễn Anh Tuấn

Trưởng phòng An toàn & BHLĐ

 

9

Nguyễn Văn Ánh

Trưởng phòng TCLĐ - Y tế

 

10

Đinh Trung Kiên

Trưởng phòng Vật tư

 

11

Phạm Văn Chương

Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện Vận tải

 

12

 

Nguyễn Văn Dũng 

 

Trưởng phòng Bảo vệ Quân sự

 

 

 

Đơn vị sản xuất trực thuộc

1

Chu Xuân Hùng

Quản đốc Px Vận tải Xếp dỡ

 

2

Phạm Văn Khá

 Quản đốc Px Giao nhận than 1

 

3

Phạm Quang Huy

Quản đốc  Px Giao nhận than 2

 

4

Phạm Minh Sơn

Trưởng ban Ban quản lý Cảng & KDDV

 

5

Vũ Ngọc Minh

Quản đốc Px Ô tô Vận tải 1

 

6

Vũ Quang Hùng

Quản đốc Px Ô tô Vận tải 2

 

7

Trần Mạnh Tuấn

Quản đốc Kho cảng Km6

 

8

Nguyễn Quang Sự

Quản đốc Kho cảng Hóa chất Mông Dương

 

9

Lê Quang Mạnh

Quản đốc Px Cơ điện - Vận hành băng

 

10

Nguyễn Gia Môn

Quản đốc Px Than điện

 

 

 

   

         

        

7/10 2771 bài đánh giá