Đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2018

Đăng lúc 17:30:29 ngày 21/12/2017 | Lượt xem 2127 | Cỡ chữ

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017 do Giám đốc Công ty Bùi Văn Tuấn trình bày tại Hội nghị nêu rõ, năm 2017 trong điều kiện khó khăn chung của toàn Ngành, sự biến đổi của thời tiết Công ty đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017 đề ra. Công ty đã có nhiều giải pháp chỉ đạo điều hành mang tính đột phá, đạt hiệu quả cao như nâng cao chất lượng dịch vụ giao nhận than, đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại than đáp ứng yêu cầu của khách hàng; triển khai đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

Sản lượng than tiêu thụ đạt 28.081 ngàn tấn bằng 98%KH năm; doanh thu đạt 44.594 tỷ đồng bằng 99,3% KH năm; lợi nhuận đạt 3.054 tỷ đồng bằng 128% KH năm; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7.605.000 đồng bằng 101% KH năm. Đặc biệt, sau khi tiết giảm chi phí theo quy định của Tập đoàn, Công ty còn tiết kiệm được 10,4 tỷ đồng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị, đảm bảo ANTT trong sản xuất và tiêu thụ than.

Các tham luận tại Hội nghị tập trung đưa ra các giải pháp về công tác tái cơ cấu, các biện pháp khoán và quản trị chi phí, công tác điều hành tiêu thụ than và tham luận đẩy mạnh áp dụng Khoa học Công nghệ, Tin học hóa - Hiện đại hóa hoạt động SXKD để Công ty bứt phá hơn trong năm 2018.

            Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải đã ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích của Công ty đạt được trong năm 2017. Đồng thời nhấn mạnh, là đơn vị có vai trò quan trọng trong dây chuyền sản xuất và tiêu thụ than, Công ty cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất, thực hiện hiệu quả công tác điều hành giao nhận than, đảm bảo chất lượng, số lượng, chủng loại than đáp ứng cho khách hàng trong mọi điều kiện, nhất là than cho các nhà máy điện; quản lý, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư phát triển sản xuất như Cụm kho cảng Km6, Kho than G9..., tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý, quản trị chi phí, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh...

            Nhân dịp này, Công ty đã tuyên dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất năm 2017.

            Một số hình ảnh:

9/10 709 bài đánh giá