Tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động

Đăng lúc 13:14:44 ngày 21/02/2020 | Lượt xem 318 | Cỡ chữ

Cùng với đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã ban hành Nghị quyết liên tịch về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020 nhằm thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Trong năm 2019 vừa qua, thực hiện chương trình làm việc cũng như Nghị quyết liên tịch về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin cũng đã xây dựng nghị quyết liên tịch về công tác ATVSLĐ triển khai đến các công trường, phân xưởng, tổ đội sản xuất và toàn thể CNVCLĐ. Cùng với đó, các phòng ban, đơn vị trong Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch ATVSLĐ, lập và ký thi đua thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCC & CNCH. Kết quả năm 2019 toàn Công ty thực hiện nghiêm các quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động, không để xảy ra các sự cố, tai nạn nghiêm trọng về người và thiết bị.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/ĐU ngày 01/03/2017 của Đảng ủy Tập đoàn về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ trong TKV giai đoạn 2017-2020, nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất, tiếp tục thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, Giám đốc, Công đoàn và Đoàn Thanh niên Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã ban hành nghị quyết liên tịch số 990/NQLT - KVCP, ngày 06/02/2020 v/v “Thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020”. Theo đó, phát động phong trào thi đua thực hiện công tác ATVSLĐ trong cán bộ, công nhân lao động, đặc biệt là lực lượng lao động trẻ, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, văn hóa thực hiện công tác ATVSLĐ trong sản xuất. Đồng thời, tiếp tục đầu tư áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa trong sản xuất và quản lý, giải phóng sức lao động, cải thiện điều kiện làm việc, góp phần tăng năng suất lao động, đưa Công ty phát triển bền vững, đảm bảo mục tiêu đề ra “An toàn - Đổi mới - Phát triển”.

Làm việc với Đoàn kiểm tra của Tập đoàn về thực hiện NQLT về công tác ATVSLĐ 

7/10 106 bài đánh giá