Phân xưởng Vận tải và Xếp dỡ hưởng ứng phong trào thi đua tháng công nhân, tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020

Đăng lúc 15:32:11 ngày 05/05/2020 | Lượt xem 327 | Cỡ chữ

        Hưởng ứng Kế hoạch liên tịch giữa Giám đốc và BTV Công đoàn Công ty về tổ chức Tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn VSLĐ năm 2020. Với chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt” và “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn; vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Cùng với việc ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, Công đoàn bộ phận.

      Ngay từ những ngày đầu tháng 5/2020, Phân xưởng Vận tải và Xếp dỡ đã phát động phong trào thi đua trong các tổ sản xuất toàn Phân xưởng, đăng ký thi đua phấn đấu tổ đội đạt “Năng suất cao - An toàn trong lao động sản xuất” bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Với khí thế ra quân hưởng ứng ngay từ những ngày đầu tiên của tháng 5. Cụ thể, trong 3 ngày từ 1/5 đến hết ngày 3/5 các đoàn phương tiện sà lan đã thực hiện vận tải được 28.383 tấn, đặc biệt là cẩu nổi Hòn nét 02 cập tàu Horizon II bốc than Nhập khẩu. Tầu có  trọng tải 114.688 tấn; kích thước dài 255,2m; rộng 35m, mớn nước 13,4m đã bốc xếp được 12.000 tấn, CBCNV trong toàn đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Công ty giao trong tháng 5/2020, giành thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

         Tin:  Chu Hùng – Tạ Hải

10/10 109 bài đánh giá