Kiểm tra công tác VSCN, VSMT các khu vực trước Tết nguyên đán 2020

Đăng lúc 12:10:14 ngày 22/01/2020 | Lượt xem 1150 | Cỡ chữ

Ngày 20/01/2020, đ/c Bùi Minh Hiếu - PGĐ Công ty đã chủ trì kiểm tra công tác VSMT, VSCN tại hiện trường các khu vực Khe Chàm, G9, HCMD, cảng chính, Km6 và Lép Mỹ trước Tết nguyên đán. Đoàn kiểm tra còn có thành phần các phòng ĐTMT, VPGĐ, lãnh đạo các đơn vị.

          Nhìn chung nhà thầu và các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc những ý kiến của lãnh đạo Công ty về tăng cường công tác VSMT, vệ sinh mặt bằng sản xuất, đặc biệt trong giai đoạn trước tết nguyên đán. Các kho cảng đã thực hiện tương đối tốt công tác kiểm tra, giám sát nhà thầu, đảm bảo về công tác VSMT, tạo cảnh quan và môi trường làm việc xanh, sạch. Tuy nhiên tại một số nơi như khu vực Km6, Lép Mỹ, cảng chính cần tăng cường làm tốt hơn nữa công tác VSCN, dọn sạch cỏ, rác khu vực xunh quanh, đề nghị tiếp tục kiểm tra, giám sát, nhắc nhở phối hợp với nhà thầu để thực hiện tốt công tác VSCN, VSMT tại các khu vực được giao quản lý.

Một số hình ảnh tại các đơn vị

10/10 383 bài đánh giá