Hưởng ứng thi đua tháng 5, tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động của Phân xưởng Giao nhận than 1

Đăng lúc 21:57:21 ngày 12/05/2020 | Lượt xem 358 | Cỡ chữ

        Hưởng ứng các hoạt động Tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn VSLĐ năm 2020. Với chủ đề  “ Năng suất cao- An toàn lao động – thu nhập tốt” và  “ Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn; vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Ngay từ những ngày đầu tháng 5/2020, cùng với việc ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, Công đoàn bộ phận. Phân xưởng Giao nhận than 1 đã phát động phong trào thi đua từ các tổ sản xuất đến phân xưởng với Công ty, phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch cụ thể: Tổng số than tiêu thụ trong đó có than nhập khẩu là 1,8 triệu tấn, nhận than các Công ty và than nhập khẩu 1,6 triệu tấn. Trước đó hưởng ứng kế hoạch phát động thi đua trong tháng 5 do Giám đốc và Công đoàn Công ty phát động, CBCNV và người lao động trong đơn vị đã đảm nhận công trình làm nhà để xe tại đơn vị, góp phần vào đảm bảo cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, đảm bảo tốt công tác an toàn vệ sinh lao động của đơn vị, tạo môi trường làm việc hài hòa, thuận lợi cho người lao động.

          

Tin: Phạm Khá – Thanh Tuấn  

10/10 119 bài đánh giá