Họp kiểm điểm công tác SXKD tháng 6 và nhiệm vụ tháng 7

Đăng lúc 09:02:57 ngày 04/07/2018 | Lượt xem 1733 | Cỡ chữ

Ngày 03/7/2018, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tổ chức hội nghị họp sơ kết công tác sản xuất kinh doanh tháng 6 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2018. Đ/c Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty, Đ/c Vũ Đức Duy - Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đ/c trong Ban Lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng ban đơn vị; Trưởng các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 6 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 của các phòng ban đơn vị trong Công ty. Sau khi nghe báo cáo, các ý kiến tại hội nghị và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đ/c Bí thư Đảng ủy Vũ Đức Duy, Đ/c Giám đốc Công ty - Bùi Văn Tuấn đã kết luận Hội nghị, đánh giá biểu dương những kết quả của tập thể CBCNV đã cố gắng nỗ lực để đạt kết quả cáo trong sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng đầu năm đồng thời cần khắc phục ngay một số tồn tại để phấn đấu tháng 7 Công ty hoàn thành tốt chủ trương kế hoạch đã đề ra. Đồng chí cũng nhấn mạnh cần đảm bảo an toàn trong sản xuất, giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

8/10 577 bài đánh giá