Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật lao động tại Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin

Đăng lúc 14:04:50 ngày 02/04/2021 | Lượt xem 122 | Cỡ chữ

Ngày 02/4/2021 Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Bộ luật lao động số 45/2019/QH14.

Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền Bộ luật lao động

Tham dự hội nghị có 160 đại biểu gồm có các đ/c đại diện ban Giám đốc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Công ty, trưởng các tổ chức đoàn thể, ban thanh tra nhân dân, thủ trưởng các phòng, đơn vị, một số công nhân viên theo triệu tập. Tham gia giảng dạy tại hội nghị là cán bộ trung tâm tư vấn pháp luật – Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Ninh. Hội nghị đã tập trung thảo luận những vấn đề nổi bật, những nội dung cơ bản, mới và có sự liên hệ chặt chẽ tới đời sống, công việc của mỗi người trong quá trình tham gia lao động sản xuất tại đơn vị. Bộ luật lao động 2019 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ 01/01/2021.

Bộ luật có 17 chương, 220 điều, giảm 42 điều so với BLLĐ 2012,  các nội dung được cụ thể hóa từ các văn bản khác, một số nội dung mới được bổ sung, hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Bộ luật cũng quy định rõ 7 quyền, 3 nghĩa vụ của người lao động; 5 quyền, 5 nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi hai bên tham gia vào các mối quan hệ SXKD. Các quy định về hợp đồng lao động, quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người lao động và người sử dụng lao động, việc chi trả trợ cấp khi chấm dứt HĐLĐ… Bộ luật cũng quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho NLĐ, các quy định về đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể, theo đó đối thoại định kỳ ít nhất 01 năm 1 lần hoặc theo yêu cầu của 1 bên (quy định cũ ít nhất 03 tháng/lần). Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định cụ thể trong quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc các nội dung chủ yếu để tổ chức đối thoại tại nơi làm việc. Các quy định về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất, những quy định riêng đối với lao động nữ… đều được bổ sung, hiệu chỉnh cụ thể.

Đ/c Đỗ Văn Khánh - Phó ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh QN, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tham gia phổ biến luật tại hội nghị

Đ/c Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị nhiều ý kiến, câu hỏi liên quan đến các quy định, nội dung trong Bộ luật đã được đặt ra và được cán bộ giảng dạy trả lời và giải thích đầy đủ, rõ ràng và dễ hiểu. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nghĩa – Chủ tịch Công đoàn – người đại diện tập thể người lao động trong Công ty đã đề nghị các phòng, đơn vị sau hội nghị triển khai tuyên truyền tới CBCNV trong đơn vị mình quán triệt tư tưởng, nội dung Bộ luật 2019, các đơn vị tổ chức thảo luận các nội dung chính cần quan tâm tại các buổi giao ca, nhật lệnh sản xuất, bản thảo Bộ luật để tại nơi nhiều người có thể dễ dàng tiếp cận,tham khảo. Từ đó lan tỏa, giúp người lao động hiểu các quy định, bộ luật và luôn sống, làm việc tuân theo hiến pháp, pháp luật cũng như các nội quy, quy định của đơn vị, Công ty.

 

 

 

7/10 40 bài đánh giá