Hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo TKV quản lý giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030.

Đăng lúc 22:42:48 ngày 19/05/2024 | Lượt xem 188 | Cỡ chữ

Thực hiện các văn bản chỉ của Đảng uỷ TKV, ngày 17/5/2024, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã tổ chức các hội nghị để thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp uỷ, ủy ban kiểm tra cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 và cán bộ lãnh đạo cấp TKV quản lý giai đoạn 2020-2025, giai đoạn 2025-2030. Tham dự chương trình có các đ/c trong BTV, BCH Đảng bộ Công ty, các đ/c Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Quản đốc, Phó phòng, Phó Quản đốc, Bí thư, phụ trách các chi bộ. Đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ.

Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Công ty trong từng nhiệm kỳ và định hướng nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện, đảm bảo sự liên thông quy hoạch của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy, cán bộ lãnh đạo thuộc diện TKV quản lý được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện nhằm xây dựng quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn giỏi đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tác cán bộ tại Công ty.

Đ/c Nguyễn Văn Ánh - Ủy viên BTV, Trưởng phòng TCLĐ trình bày các bước rà soát, bổ sung

quy hoạch cán bộ.

Tại các hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ánh - Ủy viên BTV, Trưởng phòng TCLĐ đã trình bày tờ trình về thống nhất kế hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy, UBKT và cán bộ lãnh đạo diện TKV quản lý. Theo đó để đảm bảo theo đúng nguyên tắc, hướng dẫn của Đảng ủy TKV, hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu đưa ra khỏi quy hoạch đối với các đồng chí đã thực hiện quy hoạch, chuyển công tác hoặc quá tuổi quy hoạch; bổ sung giới thiệu quy hoạch đối với các chức danh Bí thư Đảng ủy, ủy viên BCH Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh Ủy viên BTV, Phó BT, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời cũng đã bỏ phiếu cho ý kiến biểu quyết về việc bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng KH&QTCP.

Công tác bỏ phiếu, kiểm phiếu được thực hiện theo đúng quy trình.

Quá trình kiểm phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh cấp ủy và cán bộ lãnh đạo diện TKV quản lý được thực hiện đúng hướng dẫn, quy định và đầy đủ về thủ tục, đảm bảo công khai, dân chủ. Kết quả kiểm phiếu đã được công bố tại hội nghị với tỷ lệ số phiếu đồng ý đạt rất cao.

Đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh, việc bổ sung quy hoạch cán bộ là công việc quan trọng, nhằm chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu bảo đảm sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục duy trì các hoạt động chung của Công ty. Với tinh thần đó, đồng chí yêu cầu công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phải thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định theo hướng dẫn của Đảng ủy TKV, coi trọng chất lượng, cân đối hài hòa, hợp lý, liên thông giữa các khâu trong công tác cán bộ và coi đây là nhiệm vụ thường xuyên nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Thời gian qua, công tác rà soát, quy hoạch cán bộ của Công ty đã được thực hiện đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chặt chẽ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy trình. Đồng thời, gắn với quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch các chức danh lãnh đạo, đảm bảo đồng bộ với các chủ trương, quy định của Đảng. Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lựa chọn cán bộ có quan điểm rõ ràng trong đánh giá, có tầm nhìn xa, nhằm tạo sự chủ động, đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tác cán bộ trong giai đoạn hiện nay./.

10/10 62 bài đánh giá