Hội nghị sơ kết công tác SXKD tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2019

Đăng lúc 14:39:45 ngày 30/08/2019 | Lượt xem 434 | Cỡ chữ

Ngày 30/8/2019, Công ty tổ chức hội nghị sơ kết công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2019. Đ/c Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị, dự hội nghị có các đ/c trong Ban Lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng ban đơn vị; Trưởng các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty.

Hội nghị đã thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9 của Công ty. Theo đó, thời tiết trong tháng 8 có nhiều ngày mưa lớn, đã ảnh hưởng đến sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ than của Công ty. Tuy nhiên, các đơn vị đã cố gắng trong việc huy động phương tiện tối đa, tranh thủ những ngày không mưa để tăng năng suất vận tải than mỏ, đáp ứng được yêu cầu của các Công ty sản xuất và chế biến. Để đáp ứng nhu cầu than cho các hộ điện, Công ty đã bố trí giải phóng từng tầu để kịp thời đưa than về các nhà máy... Công tác an ninh trật tự được kiểm soát tốt, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự trong các khu vực Công ty quản lý.Kết luận tại hội nghị, đ/c Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty đánh giá cao cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV trong sản xuất kinh doanh, đồng thời yêu cầu các đơn vị sản xuất, các kho cảng cần tập trung chuẩn bị kho chứa, bãi chứa than trong thời điểm tiêu thụ than thấp đồng thời dự phòng nguồn chân hàng cho mùa mưa bão để có thể sẵn sàng giao than cho khách hàng đảm bảo độ ẩm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phương án pha trộn than nhập khẩu để tăng nguồn giao cho nhiệt điện Mông Dương 1. Đảm bảo than giao cho khách hàng đạt chất lượng theo hợp đồng TKV đã ký kết, chú trọng chất lượng than mua lại sau pha trộn của các đơn vị chế biến. Chủ động về nguồn than, phối hợp với các bên liên quan điều hành giao than cho các tầu đúng theo lịch của TKV bố trí hàng tuần. Bố trí phương tiện vận chuyển hợp lý đảm bảo tốc độ giải phóng các tàu nhận than chuyển tải theo cam kết trong hợp đồng vận chuyển.

Cân đối năng lực bốc xếp, vận chuyển hợp lý, tập trung khai thác tối đa các đoàn phương tiện hiện có để nâng cao hệ số huy động thiết bị của Công ty.

7/10 144 bài đánh giá