Hội nghị giao ban tác nghiệp công tác SXKD 15 ngày đầu tháng 02 năm 2019

Đăng lúc 13:39:38 ngày 18/02/2019 | Lượt xem 795 | Cỡ chữ

Ngày 18/02/2019, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tổ chức hội nghị giao ban tác nghiệp công tác SXKD 15 ngày đầu tháng 02 năm 2019. Đ/c Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đ/c trong Ban Lãnh đạo Công ty, Trưởng các phòng ban đơn vị; Trưởng các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty.

Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 15 ngày đầu tháng 02 của các phòng ban đơn vị trong Công ty. Sau khi nghe báo cáo, Đ/c Giám đốc Công ty - Bùi Văn Tuấn đánh giá cao cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV trong sản xuất kinh doanh, yêu cầu các đơn vị đảm bảo than giao cho nhà máy nhiệt điện Mông Dương 2, ưu tiên sử dụng xe tải của Công ty để nâng cao năng lực sản xuất. Đồng thời chỉ đạo các phòng ban giải quyết những đề xuất của các đơn vị. Phòng tổ chức lao động chuẩn bị tốt các phương án cho công tác tái cơ cấu và quy hoạch cán bộ, đánh giá các ngành nghề trong Công ty. Thực hiện nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, các đơn vị sớm triển khai thực hiện nhiệm vụ để hoạt động SXKD của Công ty duy trì được nhịp độ của kế hoạch năm 2019.

7/10 265 bài đánh giá