Hội nghị giao ban hoạt động SXKD tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023

Đăng lúc 15:02:23 ngày 02/06/2023 | Lượt xem 286 | Cỡ chữ

Ngày 01/6/2023, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã tổ chức hội nghị giao ban tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2023. Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị sơ kết hoạt động tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023

Hội nghị đã được nghe các phòng ban, đơn vị báo cáo kết quả hoạt động tháng 5. Nhìn chung thời tiết trong tháng thuận lợi cho công tác sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ than. Sản lượng than giao cho các hộ Điện và Đạm cơ bản đạt kế hoạch. Theo đó, sản lượng than tiêu thụ tháng 5 đạt 5.955 ngàn tấn, = 37,22 % kế hoạch quý II, lũy kế năm tiêu thụ đạt 27.511 ngàn tấn, = 45,81% kế hoạch năm. Doanh thu tháng 5 đạt 13.961 tỷ đồng, = 36,74% kế hoạch quý II, lũy kế năm đạt 61.229 tỷ đồng, =42,88% kế hoạch năm. Lợi nhuận tháng 5 đạt 286,7 tỷ đồng = 31,86 % kế hoạch quý II, lũy kế năm đạt 1.284 tỷ đồng, =18,77% kế hoạch năm. Tiền lương bình quân tháng 4 đạt 14,7 triệu đồng/người/tháng.

Báo cáo phòng chuyên môn trình bày tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị tập trung cao độ, bố trí sản xuất hợp lý, tranh thủ điều kiện thời tiết, nâng cao năng suất và thời giờ làm việc hữu ích, đảm bảo an toàn trong sản xuất, triển khai đồng bộ, mạnh mẽ kế hoạch tháng 6, quý II ở tất cả các lĩnh vực được giao.

Kế hoạch tiêu thụ than tháng 6 dự kiến đạt 5.980 ngàn tấn, phấn đấu quý II, 06 tháng đầu năm đạt trên 52% kế hoạch năm.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, đối với công tác điều hành tiêu thụ, đ/c Giám đốc chỉ đạo các phòng ban liên quan căn cứ vào kế hoạch điều hành tiêu thụ than của TKV giao, xây dựng kế hoạch cụ thể cho các đơn vị Xây dựng kế hoạch tiêu thụ các khu vực theo tuần để tập trung điều hành đảm bảo cân đối tiêu thụ đều cho các hộ trong tháng, đồng thời chủ động các phương án, điều hành linh hoạt, hiệu quả.

Đối với công tác đầu tư môi trường, chỉ đạo thực hiện các dự án còn dở dang, theo dõi và thường xuyên nắm thông tin về tiến độ các hạng mục, dự án. Đối với công tác an toàn, kỹ thuật đề nghị thực hiện nghiêm các quy định về chấn chỉnh công tác nhận lệnh sản xuất, tăng cường thực hiện biện pháp đảm bảo AT, VSLĐ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động; chú trọng tham mưu đề xuất giải quyết các kiến nghị về an toàn của các đơn vị. Đặc biệt lưu ý cống, rãnh thoát nước nền đường, nền kho...

Về công tác chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, đề nghị các đơn vị quan tâm đến điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, công nhân ở các vị trí có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chủ động các phương án và biện pháp để bảo vệ sức khỏe người lao động. Tổ chức đi nghỉ mát trong dịp hè lưu ý chỉ tổ chức cho CBCNV đi nghỉ trong tỉnh Quảng Ninh để tập trung cao nhất cho việc hoàn thành kế hoạch 06 tháng đầu năm 2023.

9/10 95 bài đánh giá