Giám đốc Công ty kiểm tra sản xuất, VSMT, VSCN tại Phân xưởng Giao nhận than 2

Đăng lúc 09:26:42 ngày 08/11/2020 | Lượt xem 86 | Cỡ chữ

Sáng ngày 06/11/2020 Giám đốc Công ty và đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác sản xuất tiêu thụ than tại cảng Làng Khánh, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp khu vực Phân xưởng Giao nhận than 2.Tham gia đoàn có đ/c Trần Văn Quảng - Phó Giám đốc, đ/c Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các phòng, đơn vị liên quan.

Đoàn đã trực tiếp làm việc với đại diện đơn vị về tình hình SXKD, xem xét những biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác tiêu thụ, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi những tháng còn lại của năm 2020 để đẩy mạnh sản xuất; đoàn đã kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của người lao động khu vực cảng Làng Khánh và khu văn phòng của đơn vị.

Đồng chí Giám đốc đã yêu cầu tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao quý IV và cả năm 2020, ổn định đời sống và tuyên truyền tới người lao động về các khó khăn nhiều mặt mà đơn vị và Công ty đang trải qua để người lao động chung tay, đồng lòng cùng Công ty.

Một số hình ảnh tại cuộc kiểm tra.

8/10 28 bài đánh giá