Giám đốc Công ty kiểm tra sản xuất, VSMT, VSCN khu vực HCMD, G9, Lép Mỹ

Đăng lúc 22:00:48 ngày 26/05/2020 | Lượt xem 190 | Cỡ chữ

Sáng ngày 26/5/2020 đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty đã đi kiểm tra sản xuất, VSMT, VSCN khu vực HCMD, G9, Lép Mỹ. Tham gia đoàn kiểm tra còn có một số phòng ban, đơn vị liên quan.

Đồng chí Giám đốc yêu cầu các phòng chức năng và đơn vị tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể: tập trung SXKD, phấn đấu hoàn thành kế hoạch tháng 5, quý II/2020, làm tốt công tác phủ bạt che than, công tác môi trường, vệ sinh công nghiệp, khơi thông cống rãnh, làm tốt công tác cải tạo môi trường, đilàm việc đảm bảo xanh, sạch, đẹp…đặc biệt thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão.

Một số hình ảnh tại cuộc kiểm tra.

7/10 63 bài đánh giá