ĐƯA XE XI TÉC HIỆN ĐẠI VÀO HOẠT ĐỘNG - KHO CẢNG KM6 QUYẾT TÂM BẢO ĐẢM CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Đăng lúc 12:55:11 ngày 15/01/2021 | Lượt xem 127 | Cỡ chữ

Thực hiện các công văn chỉ đạo của Tập đoàn, Công ty cũng như sự quan tâm sát sao của Giám đốc Công ty về công tác đảm bảo VSMT khu vực cảng Km6 trong bối cảnh UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện gói thầu “Đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả” chạy qua khu vực Km6 do Công ty quản lý. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề môi trường trong giai đoạn hiện nay, đồng thời thực hiện song song hai nhiệm vụ đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty, vừa phải đảm bảo công tác VSMT, tránh phát tán bụi than ra khu vực dân cư và tuyến đường bao biển. Kho cảng Km6, dưới sự điều hành trực tiếp của đ/c Quản đốc, các tổ chức đoàn thể, tập thể CBCNV Kho cảng đã cùng chung tay, quyết tâm xây dựng và thực hiện đề án đảm bảo VSMT kho cảng, bắt đầu từ những buổi giao ca, phân công nhiệm vụ, đưa vào và tự cải tiến các dụng cụ sao cho hiệu quả nhất với từng khu, từng công đoạn tại kho cảng, kho chứa than Lép Mỹ…..

 Sau khi được tiếp nhận, bàn giao 02 Xe Xi téc phun sương dập bụi hiện đại, thuộc gói thầu đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất của Công ty về khai thác sử dụng, kho cảng đã tiến hành phân công các tổ sản xuất vệ sinh khu vực nơi làm việc theo ca, kíp. Các PQĐ, trực ca đi hiện trường đôn đốc, hướng dẫn CNV thực hiện theo tính chất của từng nơi. Thành lập các tổ VSMT do các tổ chức đoàn thể làm nòng cốt thực hiện theo từng khu vực, phân công CNV trong thời gian đang chờ việc phối hợp với bộ phận lao động thực hiện công tác VSMT: thu gom rác thải, xúc gạt bùn than về các hố lắng tại các kho, rửa đường, tưới cây, tập trung tưới, phun rửa, chăm sóc hàng phi lao bao quanh kho than để tránh phát tán bụi,.. Với tiêu chí 1 người 2 việc, tuyên truyền tới các tổ, đội, với nguyên tắc đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, là bảo vệ lá phổi, điều kiện làm việc lâu dài của Công ty cũng như của đơn vị. Kho cảng đang thực hiện rất tốt công tác quản lý, điều hành 02 xe nước thực hiện đúng mục tiêu “Sống tốt cho môi trường, là sống tốt cho chính mình” và sẽ quyết tâm thực hiện xuyên suốt công tác VSMT trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tin: Kho cảng Km6

Một số hình ảnh hoạt động VSMT, đảm bảo môi trường xanh, sạch tại đơn vị

8/10 42 bài đánh giá