Đoàn kiểm tra công tác VSMT, VSCN khu vực chuyển tải và đảo Cống Tây

Đăng lúc 22:03:46 ngày 14/05/2022 | Lượt xem 127 | Cỡ chữ

Vừa qua đồng chí Bùi Minh Hiếu - Phó Giám đốc, đ/c Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng một số phòng ban, đơn vị liên quan đã đi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ SXKD, công tác VSMT, VSCN khu vực chuyển tải và đảo Cống Tây.

Tại khu vực chuyển tải, đoàn đã đi kiểm tra sản xuất các đoàn sà lan 14,18,19. Đồng chí phó Giám đốc đã biểu dương đơn vị, thuỷ thủ đoàn vì đã làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp, giữ gìn sạch sẽ nơi ở, không gian buồng máy các phương tiện.

Đồng chí cũng chỉ đạo đơn vị nhắc nhở, quán triệt người lao động đảm bảo công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh lao động, giữ gìn môi trường sống và làm việc, tuyệt đối giữ vững công tác an toàn trong sản xuất, thường xuyên, liên tục kiểm tra theo dõi các dây làm hàng, nếu yếu cũ không đảm bảo cho xử lý thay thế, rà soát các yếu tố có thể gây ra sự cố mất an toàn cho người và thiết bị.

Tại khu vực đảo Cống Tây đoàn đã kiểm tra việc vận hành, hoạt động của trạm giám định, nhắc nhở đơn vị và người lao động quan tâm làm tốt công tác vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, không lơ là công tác phòng chống dịch bệnh.

9/10 42 bài đánh giá