Đ/c Bùi Minh Hiếu – Phó Giám đốc Công ty kiểm tra công tác VSMT, VSCN

Đăng lúc 14:26:31 ngày 18/11/2019 | Lượt xem 1207 | Cỡ chữ

Ngày 18/11/2019, đ/c Bùi Minh Hiếu - Phó Giám đốc Công ty đã chủ trì buổi kiểm tra công tác VSMT, VSCN tại hiện trường các khu vực G9 và Cảng chính. 

Cùng đi có đại diện Lãnh đạo các phòng: ĐTMT, VPGĐ.

Về cơ bản Nhà thầu và các đơn vị đã thực hiện tốt công tác VSMT, VSCN so với đợt kiểm tra trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: Bùn, đất, đá đã được thu dọn, tập kết tại nhiều vị trí nhưng chưa được vận chuyển kịp thời về nơi quy định.

 

Đ/c Bùi Minh Hiếu – Phó Giám đốc Công ty yêu cầu Nhà thầu và các đơn vị sản xuất cần khẩn trương xúc dọn, vệ sinh các điểm thu dọn than đúng nơi quy định, đồng thời các đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện VSMT, VSCN tại nơi sản xuất. Giao phòng Đầu tư Môi trường, Văn phòng giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Nhà thầu và các đơn vị sản xuất.

7/10 402 bài đánh giá