Đảng ủy TKV thông báo Kết luận kiểm tra đối với Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty.

Đăng lúc 18:32:49 ngày 14/12/2023 | Lượt xem 304 | Cỡ chữ

Sáng ngày 14/12/2023, tại trụ sở Công ty đã diễn ra hội nghị Thông báo Kết luận kiểm tra đối với BCH Đảng bộ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả. Tham dự chương trình, về phía Đảng uỷ TKV có đ/c Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn chủ trì hội nghị, đ/c Hoàng Thu Thuỷ - Uỷ viên BCH, Phó chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ Tập đoàn, đ/c Bùi Hương Trà - chuyên viên cơ quan UBKT. Về phía Công ty có đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty, đ/c Trịnh Quốc Trung - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, các đ/c trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Đảng uỷ và cán bộ một số phòng ban có liên quan tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị Thông báo Kết luận của Đảng ủy Tập đoàn CN Than - KSVN

 

Tại Hội nghị, đ/c Bùi Hương Trà - chuyên viên cơ quan UBKT đã trình bày toàn văn Thông báo kết luận kiểm tra đối với BCH Đảng bộ Công ty theo 3 nội dung chính: Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 13-KL/ĐU ngày 24/8/2021 của BTV Đảng uỷ Tập đoàn về lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thuê ngoài; Công tác quản lý cán bộ; Việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Hướng dẫn số 628-HD/ĐU ngày 23/02/2022 của Đảng uỷ Tập đoàn về nội dung và kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XIII.

 

Đồng chí Bùi Hương Trà - chuyên viên cơ quan UBKT trình bày Thông báo kết luận kiểm tra của Đảng ủy TKV đối với BCH Đảng bộ Công ty

 

Theo đó thông báo Kết luận đã chỉ ra những ưu điểm, các kết quả tích cực trong công tác chỉ đạo điều hành, cũng như tồn tại hạn chế khuyết điểm của một số công tác chưa đạt yêu cầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

 

Đồng chí Trần Văn Quảng - BTĐU, Giám đốc Công ty phát biểu tiếp thu lĩnh hội ý kiến tại hội nghị

 

Cũng tại hội nghị, Đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty thay mặt cho các đ/c trong BCH Đảng bộ Công ty phát biểu tiếp thu lĩnh hội các ý kiến và báo cáo các khó khăn vướng mắc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thuê ngoài đã được Đảng ủy TKV nêu ra trong Thông báo Kết luận.

 

Đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy TKV phát biểu kết luận tại hội nghị.

 

Phát biểu kết luận, Đ/c Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tập đoàn đề nghị BCH Đảng bộ Công ty phát huy những ưu điểm đã đạt được, có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khắc phục các tồn tại hạn chế khuyết điểm để nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, đồng thời lãnh chỉ đạo tập trung thực hiện một số nội dung đã kiểm điểm, triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Trước đó ngày 09/8/2023, tại Công ty Kho vận & cảng Cẩm Phả, đoàn kiểm tra Đảng bộ TKV đã công bố Quyết định số 761-QĐ/ĐU ngày 03/8/2023 về kiểm tra đối với Đảng bộ Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả. Mốc kiểm tra theo từng nội dung từ 01/01/2020 đến 30/6/2023. Thời gian tiến hành kiểm tra trong quý III năm 2023./.

 

 

8/10 101 bài đánh giá