Đảng ủy Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-Kl/TW và học tập, nghiên cứu chuyên đề năm 2024

Đăng lúc 22:41:46 ngày 26/05/2024 | Lượt xem 302 | Cỡ chữ

Ngày 25/5, tại trụ sở văn phòng, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024 và hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam và văn hoá doanh nghiệp”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đ/c trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty; Cấp uỷ các chi bộ; BCH Công đoàn các đơn vị; cá nhân xuất sắc tiêu biểu.

Đ/c Trịnh Quốc Trung Phó Bí thư Đảng ủy Công ty báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của  Bộ Chính trị Khóa XII" về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021-2024.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh quốc Trung - Phó Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo về kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Qua 03 năm triển khai thực hiện, Đảng bộ Công ty đã bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ TKV và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng uỷ TKV, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ, trong đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có sự chủ động, sáng tạo, sát với nhiệm vụ và đạt được những kết quả quan trọng. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong được phát huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty, tinh thần, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động được nâng lên so với trước. Nhiều vấn đề khó, phức tạp nảy sinh được tập trung giải quyết, có kết quả rõ rệt. Công tác tuyên truyền về học tập, làm theo và nêu gương theo Bác được các cấp ủy, các tổ chức chính trị, cơ quan chuyên môn, các đơn vị trong Công ty đặc biệt quan tâm.

Đ/c Phạm Văn Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ, Phụ trách Tuyên giáo Đảng ủy Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phụ trách Tuyên giáo Đảng uỷ Công ty nhấn mạnh toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của mỗi cá nhân. Các cấp uỷ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cụ thể hoá đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ, chuyên đề có chiều sâu, quan tâm việc xây dựng, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, chú trọng xây dựng và phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo để phổ biến, nhân rộng, tạo sự lan tỏa trong Công ty. Đòng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của các cấp ủy, tổ chức đảng, nêu cao ý thức tự giác của mỗi cán bộ đảng viên gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, đoàn kết nội bộ, xây dựng Công ty ngày càng phát triển và phát triển bền vững.

19 cá nhân điển hình tiêu biểu được Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024

Nhân dịp này, Đảng ủy Công ty đã vinh danh19 cá nhân điển hình tiêu biểu đại diện cho 19 chi bộ đã được Đảng ủy Công ty tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021-2024.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024

Cũng trong cùng ngày, thực hiện Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 23/4/2024, Đảng uỷ Công ty tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến qua phần mềm MS Team từ điểm cầu Công ty Tuyển than Cửa Ông.

Giảng viên cao cấp, Phó Giáo sư, TS Nguyễn Toàn Thắng  - Nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung quan trọng trong chuyên đề năm 2024.

Trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hoá, con người Việt Nam và văn hoá doanh nghiệp” là giảng viên cao cấp Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Nội dung chính của chuyên đề đi sâu vào một số nội dung quan trọng như khái quát tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cung cấp những kiến thức nền tảng về văn hóa, làm rõ vị trí, vai trò của văn hóa doanh nghiệp, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo doanh nghiệp, người lao động trong xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, một số thông tin về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong thời gian qua và các giải pháp để xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Việc nghiên cứu, quán triệt và thực hiện tốt chuyên đề là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa năm 2024 cũng như cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu mà Đảng bộ TKV đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện.

Đ/c Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu quán triệt tại Hội nghị.

Phát biểu kết thúc chuyên đề năm 2024, đồng chí Trần Văn Quảng - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty đề nghị các cấp uỷ, tổ chức Đảng tiếp thu các nội dung chuyên đề do báo cáo viên truyền đạt. Tiếp tục tìm hiếu, nghiên cứu trao đổi, thảo luận sôi nổi trong đơn vị, từ nhận thức phải chuyển biến thành hành động, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chi bộ, Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện báo cáo kết quả học tập, quán triệt về Đảng ủy Công ty đúng quy định theo nội dung kế hoạch đề ra, bảo đảm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả./.

7/10 100 bài đánh giá