Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - sự kiện chính trị xã hội lớn nhất năm 2021

Đăng lúc 08:12:53 ngày 26/01/2021 | Lượt xem 71 | Cỡ chữ

 Sáng ngày 25/01/2021 đã diễn ra phiên họp trù bị thông qua quy chế làm việc, quy chế bầu cử đại hội và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Các đại biểu tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Sau phiên trù bị, các đại biểu sinh hoạt tại đoàn nghiên cứu các tài liệu đại hội, gồm báo cáo của Ban Chấp hành trung ương khóa XII về các văn kiện Đại hội XIII, báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương khóa XII...

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên họp trù bị ngày 25/01/2021

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên, sáng 26/01 Đại hội lần thứ XIII của Đảng họp phiên khai mạc tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Theo thông cáo báo chí của ban tổ chức đại hội, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/01 đến ngày 02/02/2021. Đại hội lần này có 1.587 đại biểu tham dự, đại diện cho 5,1 triệu đảng viên cả nước, đông nhất trong 13 kỳ đại hội.

Trong đó, đại biểu đương nhiên chiếm 12,4%; đại biểu chỉ định chiếm 0,95%; đại biểu nữ chiếm 13,99%; đại biểu dân tộc thiểu số chiếm 11,03%. Về độ tuổi, đại biểu cao tuổi nhất 77 tuổi, đại biểu thấp tuổi nhất là 34 tuổi.

Đại biểu khách mời có các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đại sứ, đại diện các nước và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế trong đoàn ngoại giao. Ngoài ra còn có các Mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ... tiêu biểu.

Trong những ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tập trung kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng gắn với đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Tại Đại hội, các đại biểu cũng sẽ thảo luận, kiểm điểm công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương khóa XII, xác định phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới; đánh giá việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII.

Đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Trung ương khóa XIII (dự kiến gồm 200 người với 180 ủy viên chính thức, 20 ủy viên dự khuyết).

Như câu nhận định của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trước thềm năm mới 2021: "Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Chúng ta cùng kỳ vọng vào một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp, tiếp tục sứ mệnh dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam trong những năm sắp tới.

 

8/10 23 bài đánh giá