Công ty tổ chức thi thực hành, kỹ năng nghiệp vụ cho các ứng viên tuyển dụng lao động đợt 1/2024

Đăng lúc 11:23:25 ngày 20/05/2024 | Lượt xem 211 | Cỡ chữ

Trong 2 ngày 16,17/5/2024, Công ty đã tổ chức thi thực hành các ngành nghề Bảo vệ, KCS, Vận hành băng cho 67 ứng viên dự tuyển sau khi đã vượt qua vòng thi lý thuyết.

Các Hội đồng chuyên môn phổ biến quy định thi tay nghề, thực hành cho các ứng viên.

Căn cứ kết quả xét duyệt chấm điểm phần thi lý thuyết, nghiệp vụ của các Hội đồng trong ngày 12/5/2024, tổng số có 67 ứng viên đủ điều kiện tham gia phần thi thực hành các ngành nghề. Sau khi có kết quả phần chấm điểm thi thực hành, kỹ năng nghiệp vụ, có 64 ứng viên đạt trong đó có 13 ứng viên đạt ngành Kinh tế, 36 ứng viên nghề Bảo vệ, 15 ứng viên nghề KCS, 03 ứng viên không đạt các ngành nghề trên.

Phần thi thực hành nghề Bảo vệ tại khu vực Giày da - Cao Sơn.

Phần thi thực hành Bảo vệ được diễn ra tại khu vực Giày da - Cao Sơn, các ứng viên trải qua phần thi kiểm tra thể lực, các kỹ năng của nghiệp vụ bảo vệ, kỹ năng xử lý tình huống và giao tiếp, kỹ năng PCCC và CNCH và các nghiệp vụ khác đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của Công ty.

Tại khu vực Km6 đã điễn ra phần thi tay nghề KCS và Vận hành băng, các ứng viên dự thi được kiểm tra quy trình công tác gia công, lấy mẫu, phân tích mẫu hoá nghiệm than, quy trình vận hành các băng tải, nguyên tắc hoạt động của các thiết bị. Đây là những tiêu chí cơ bản để Hội đồng TDLĐ  đánh giá kết quả toàn bộ kỳ thi.

Phần thi thực hành tay nghề KCS diễn ra đúng quy định của Công ty.

Qua đánh giá từ các Hội đồng, Phần thi thực hành các ngành nghề được tổ chức nghiêm túc, khách quan, bảo đảm yêu cầu và tiến độ. Hội đồng thi bố trí đầy đủ thành viên tham gia kiểm tra, giám sát, chấm thi tay nghề, thí sinh chấp hành nghiêm túc nội quy, quy định đề ra. Các đơn vị được giao nhiệm vụ đã chủ động bố trí hiện trường, chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho việc triển khai thi thực hành tay nghề.

Thi thực hành tay nghề VHB tại khu vực Km6 dưới sự kiểm tra giám sát của HĐCM và HĐGS.

Các ứng viên đạt vòng thi thực hành, kỹ năng nghiệp vụ nghề được khám sức khoẻ tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Ninh vào ngày 20/5/2024 theo thông báo của HĐ TDLĐ Công ty./.

8/10 70 bài đánh giá