Công ty tổ chức họp ban lãnh đạo nửa đầu tháng 1 năm 2022

Đăng lúc 22:45:46 ngày 10/01/2022 | Lượt xem 217 | Cỡ chữ

Ngày 10/01/2022, Ban lãnh đạo Công ty tổ chức họp bàn về các nhiệm vụ những ngày còn lại trong tháng 1, chuẩn bị các điều kiện cho các sự kiện và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong các mặt hoạt động. Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Giám đốc Bùi Văn Tuấn chủ trì cuộc họp

Tham dự họp có các đồng chí trong ban lãnh đạo và một số phòng ban nghiệp vụ trong Công ty. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, tham gia đóng góp làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng về các mặt công tác, SXKD của Công ty. Đồng chí Giám đốc Công ty đã kết luận bổ sung một số nội dung, đề nghị triển khai thực hiện cụ thể: Đối với công tác phòng chống dịch Covid - 19 đẩy mạnh các hình thức quán triệt, tuyên truyền tới toàn thể CBCNV nhằm triển khai các mặt hoạt động, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả, thực hiện nghiêm quy định 5K + Vắc xin + Công nghệ + Truyền thông, đặc biệt trước những diễn biến nguy hiểm, khó lường, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. Đối với công tác điều hành SX yêu cầu phòng chức năng tăng cường kiểm soát chất lượng than mỏ và giao nội địa, đảm bảo tiêu chuẩn than giao cho khách hàng, chủ động phối hợp với các đơn vị trong việc điều hành hệ thống phương tiện, thiết bị trong và ngoài Công ty hài hòa, hợp lý. Công tác kế hoạch tập trung phối hợp tiếp nhận kế hoạch PHKD được TKV giao năm 2022, tính toán chi tiết các chỉ tiêu để giao kế hoạch cho các đơn vị trong Công ty, đặc biệt đối với công đoạn vận chuyển than bằng ô tô và xúc gạt; Chuẩn bị hồ sơ quyết toán nghiệm thu khoán quản trị chi phí năm 2021 với TKV. Về công tác lao động tiền lương đề nghị cân đối nguồn tiền lương để chuẩn bị cho dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, hoàn thiện các quy định quản lý lao động tiền lương, duyệt định biên lao động cho các đơn vị để giao khoán tiền lương năm 2022;  Tiếp tục công tác tuyển dụng lao động các ngành nghề còn thiếu năm 2022.

Đối với lĩnh vực đầu tư môi trường t ập trung hoàn thiện thủ tục giao khoán vệ sinh mặt bằng khu công nghiệp; Thực hiện các công trình sửa chữa vật kiến trúc, bảo vệ môi trường và công tác quản lý đất đai theo quy định. Công tác kỹ thuật, an toàn yêu cầu triển khai các công trình phòng chống sụt lún giai đoạn II. Các đoàn kiểm tra thực hiện công tác an ninh trật tự và phòng chống dịch 60 ngày đêm theo chỉ đạo của Giám đốc Công ty.

Chuẩn bị tốt các điều kiện chăm lo cho người lao động trong dịp tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, đặc biệt những CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Quan tâm cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho người lao động, giúp người lao động yên tâm, gắn bó ổn định lâu dài cùng đơn vị và Công ty.

9/10 72 bài đánh giá