Công ty tổ chức họp ban lãnh đạo giữa tháng 9/2021

Đăng lúc 14:12:33 ngày 13/09/2021 | Lượt xem 110 | Cỡ chữ

Sáng ngày 13/9/2021, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - Vinacomin đã tổ chức cuộc họp Ban lãnh đạo bàn về các nhiệm vụ trọng tâm nửa cuối tháng 9, quý III/2021, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại trong các mặt hoạt động. Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty chủ trì cuộc họp.

Tham dự họp có các đồng chí trong ban lãnh đạo và một số phòng ban nghiệp vụ trong Công ty. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, tham gia đóng góp làm rõ thêm một số vấn đề quan trọng về các mặt công tác, SXKD của Công ty. Đồng chí Giám đốc Công ty đã kết luận bổ sung một số nội dung, đề nghị triển khai thực hiện cụ thể: Đối với công tác phòng chống dịch Covid - 19 tiến hành tổng kết, đánh giá và báo cáo TKV về tiến trình triển khai, kết quả tiêm vacxin cho toàn bộ CBCNV vừa qua; tiếp tục rà soát, đánh giá lại vật tư, phương án phòng chống dịch trong tình hình mới; quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể CBCNV tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch và thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế. Đối với công tác điều hành sản xuất yêu cầu phòng chức năng bám sát kế hoạch của TKV để điều hành giao nhận than linh hoạt, đảm bảo hài hòa giữa cung và cầu, ưu tiên tập trung giải phóng tàu nhanh, tránh tồn đọng phương tiện; Tăng cường kiểm soát chất lượng than mỏ và giao nội địa. Về công tác kế hoạch, tài chính yêu cầu các phòng phối hợp giải quyết các vấn đề thanh quyết toán các hợp đồng mua bán và pha trộn than với các đơn vị cuối nguồn, than hao hụt năm 2020 xử lý dứt điểm xong trong quý III/2021. Phòng KH cập nhật các chi phí phát sinh để tổng hợp báo cáo TKV xin bổ sung chi phí, phối hợp với các phòng liên quan xây dựng kế hoạch năm 2022 theo tiến độ.

Đối với lĩnh vực đầu tư môi trường: Xây dựng biểu đồ thời gian thực hiện các công trình, dự án năm 2021 được TKV phê duyệt. Yêu cầu các đơn vị được giao quản lý thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt công tác VSCN, VSMT. Công tác tổ chức lao động: rà soát lại công tác tái cơ cấu, chức năng nhiệm vụ các phòng, đơn vị; chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác họp ban tái cơ cấu; Rà soát việc kiểm tra sát hạch CBCNV các phòng để có đánh giá tổng thể và có kế hoạch cho việc luân chuyển, đào tạo lại hoặc giao trách nhiệm cho phù hợp. Tập trung xây dựng phương án tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025. Đối với các công tác kỹ  thuật, an ninh an toàn: tập trung chỉ đạo sửa chữa trung đại tu các thiết bị ô tô, sà lan trong tỉnh để đảm bảo tiến độ, thời gian và phòng chống dịch; rà soát lại kế hoạch sửa chữa thiết bị năm 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục công trình và vật tư phòng chống mưa bão, tăng cường kiểm tra công tác AT-VSLĐ-PCCN tại các khu vực; tập trung công tác an toàn, đẩy mạnh sản xuất, phục vụ công tác tiêu thụ trước mùa mưa bão. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát tại các khu vực sản xuất, khu vực ranh giới mỏ, kiểm tra rà soát các vị trí, các điểm có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa để có biện pháp cảnh giới và xử lý.

Đối với công tác chăm sóc người lao động: Tổ chức Công đoàn phối hợp với phòng TCLĐ rà soát các trường hợp người lao động xa quê lâu ngày không được về quê do đợt dịch bùng phát lần thứ 4 để có phương án hỗ trợ người lao động. Rà soát các chế độ của người lao động khi tình hình dịch phức tạp không thể tổ chức các chuyến điều dưỡng, tham quan nghỉ mát, để có phương án xử lý phù hợp.

7/10 36 bài đánh giá